Tin tức & sự kiện

31/01/2023

PCC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

12/01/2023

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCC của CTCP Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 07/02/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 – Petrolimex. Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà 552 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 07/02/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.năm 2021

10/01/2023

PCC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

04/01/2023

PCC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

29/12/2022

PCC: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

24/08/2022

PCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

08/06/2022

PCC: Ông Phạm Thành Công được bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ - Bổ nhiệm Ông Lê Huy Thành vào chức vụ Kế Toán Trưởng

06/05/2022

PCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/04/2022

PCC: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hương Giang giữ chức vụ Thành viên HĐQT thay thế cho Ông Đào Nam Hải

13/04/2022

PCC: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

13/04/2022

PCC: Báo cáo tài chính năm 2021

08/04/2022

PCC: Công bố thông tin về việc xin tạm hoãn công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

31/03/2022

PCC: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

17/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCC của CTCP Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 – Petrolimex, số 552 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

03/03/2022

PCC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/02/2022

PCC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

20/10/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCC của CTCP Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/10/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex – Địa chỉ: tầng 6 tòa nhà 552 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/10/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

18/10/2021

PCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/10/2021

PCC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/05/2021

PCC: Báo cáo thường niên 2020