Tin tức & sự kiện

16/11/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 1000 đồng/CP

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 1000 đồng/CP

13/11/2023

Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 13 đến 17/11

11/11/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 13 - 17/11

10/09/2023

BCTC 2022 PCC - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 2,74% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

02/08/2023

PCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

31/05/2023

PCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

12/05/2023

PCC: Nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Linh Chung

29/04/2023

PCC: Thay đổi nhân sự

10/04/2023

PCC: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)

10/04/2023

PCC: Báo cáo tài chính năm 2022

06/04/2023

PCC: Thông báo thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

10/03/2023

PCC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/03/2023

PCC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

07/03/2023

PCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

31/01/2023

PCC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

10/01/2023

PCC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

10/01/2023

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCC của CTCP Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 07/02/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 – Petrolimex. Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà 552 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 07/02/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.năm 2021

04/01/2023

PCC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

29/12/2022

PCC: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

24/08/2022

PCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022