DNSE Detail Stock PCE
PCE

H.chất DK M.Trung

HNX: CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

29/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

29/02/2024

Tổng quan

CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất sử dụng trong nông nghiệp,
- Kinh doanh nông lâm sản nguyên liệu...
- Dịch vụ tư vấn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa, đường bộ
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; ...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của H.chất DK M.Trung

Giá hiện tại

2,094

0

0

-

0.40

-

0

0.99%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Mai Thanh Hải

Website

CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất sử dụng trong nông nghiệp,
- Kinh doanh nông lâm sản nguyên liệu...
- Dịch vụ tư vấn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa, đường bộ
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; ...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 14/01/2005: Thành lập Chi nhánh Công ty Phân Đạm và Hóa chất Dầu khí tại Miền Trung và Tây Nguyên.

- Ngày 27/12/2007: Đổi tên Chi nhánh CTCP Phân Đạm và Hóa chất Dầu khí tại Miền Trung và Tây Nguyên thành Xí nghiệp kinh doanh Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung và Tây Nguyên.

- Ngày 01/09/2008: Thành lập Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

- Ngày 31/12/2010: Chuyển đổi thành Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung với vốn điều lệ là 100 tỷ đồng.

- 02/07/2015: Cổ phiếu Công ty được chấp thuận niêm yết trên Sàn HNX.

- Ngày 23/07/2015: Ngày giao dịch đầu tiên trên HNX với giá đóng cửa cuối phiên là 17,000 đồng/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

3.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của PCE có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.0 năm)


Ban giám đốc

2.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của PCE mới (nhiệm kỳ trung bình 2.5 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 88.50% công ty.