DNSE Detail Stock PCE

HNX: CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Sản xuất phân bón

logo

PCE

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

199 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

22.16 tỷ

Doanh thu

3,202 tỷ

5.60%

2,216.07

0

0.27

128.26%

11.11%

9.27%

2.56%

0%

12%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí

75%

Nguyễn Hữu Luận

8.5%

CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng

5%

Công ty TNHH MTV Minh Tân

3%

Khác

8.50%

Tin tức & Sự kiện