Tin tức & sự kiện

20/02/2024

VN-Index tăng điểm thuyết phục với thanh khoản ấn tượng

30/01/2024

BCTC Quý 4/2023 PCG - Một năm bứt phá, lợi nhuận đạt 0,85 tỷ đồng, gấp 7 lần so với cùng kỳ.

01/11/2023

BCTC Quý 3/2023 PCG - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 1,34 tỷ đồng

06/10/2023

PCG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023

22/09/2023

PCG: Thông báo PCG không đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023

11/09/2023

PCG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/09/2023

PCG: bổ sung lý do đưa cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

06/09/2023

PCG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

06/09/2023

PCG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

28/08/2023

PCG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/08/2023

PCG: CBTT về việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Giang Nhược Trì

25/08/2023

PCG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/08/2023

PCG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

09/08/2023

PCG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023

01/08/2023

PCG: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

01/08/2023

PCG: Báo cáo tài chính quý 2/2023