Tin tức & sự kiện

27/09/2022

Cổ đông lớn nhất muốn bán hơn 4.5 triệu cp PCG

Công ty TNHH Đầu tư Việt Tú, cổ đông lớn nhất của CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (HNX: PCG), vừa đăng ký bán hơn 4.5 triệu cp PCG từ ngày 26/09-21/10/2022.

23/09/2022

PCG: Công ty TNHH Đầu tư Việt Tú - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 4,520,000 CP

20/09/2022

PCG: Thay đổi nhân sự

24/08/2022

PCG: Thông báo bổ sung lý do đưa cổ phiếu PCG vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

22/08/2022

PCG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/08/2022

PCG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

27/07/2022

PCG: Báo cáo tài chính quý 2/2022

27/07/2022

PCG: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

08/06/2022

PCG: Quyết định XPVP hành chính về lĩnh vực thuế

07/06/2022

PCG: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

29/04/2022

PCG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/04/2022

PCG: Báo cáo tài chính quý 1/2022

28/04/2022

PCG: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

21/04/2022

PCG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/04/2022

PCG: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

PCG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/04/2022

Cổ phiếu tiếp tục bị cảnh báo, PCG đưa ra hướng khắc phục

Sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về việc duy trì diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu PCG của CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (HNX: PCG), phía PCG đã có văn bản giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên cũng như đưa ra hướng khắc phục.

06/04/2022

PCG: Giải trình về việc Cổ phiếu bị duy trì cảnh báo, nguyên nhân và giải pháp khắc phục

30/03/2022

PCG: Duy trì diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu PCG