Tin tức & sự kiện

04/02/2024

BCTC Quý 4/2023 PCH - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,3 lần so với cùng kỳ, đạt 8,89 tỷ đồng.

27/11/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 28/11

27/11/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 27/11

22/11/2023

Thị giá tăng gần 3 lần, một doanh nghiệp muốn chào bán cổ phiếu riêng lẻ tỷ lệ 80%

01/11/2023

BCTC Quý 3/2023 PCH - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 1,8 tỷ đồng, giảm 54,63% so với cùng kỳ.

12/10/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCH của CTCP Nhựa Picomat như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tổ chức tại: Hội trường 01 – Khách sạn X Hotel, địa chỉ: Số nhà 38, tổ 1, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
          - Nội dung họp: + Thông qua việc sửa đổi/bổ sung tờ trình và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng một phần vốn tự có để đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand);
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền cảu Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

04/10/2023

PCH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

27/09/2023

PCH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/09/2023

Giao dịch bổ sung - 1,999,990 CP

25/09/2023

PCH: Ngày 04/10/2023, Thông báo ngày giao dịch đầu tiên niêm yết bổ sung