Tin tức & sự kiện

04/01/2023

IPO 2022: “Nhỏ giọt”

Theo thống kê, thị trường IPO tại Việt Nam tỏ ra khá im hơi lặng tiếng trong năm qua, với hầu hết các thương vụ đáng chú ý diễn ra trong 6 tháng đầu năm.

03/01/2023

PCH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/11/2022

PCH: Ngày 21/11/2022, Công ty Cổ phần Nhựa Picomat đã nhận được thông báo số 58823/22 của Phòng đăng kí kinh doanh – Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Đà Nẵng về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Đà Nẵng

16/11/2022

PCH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/11/2022

PCH: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

01/11/2022

PCH: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/10/2022

PCH: Đính chính Báo cáo quản trị bán niên 2022

27/09/2022

PCH: Picomat đính chính nội dung tờ trình và biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/09/2022

PCH: Picomat đính chính nội dung tờ trình và BB kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

20/09/2022

PCH: Công bố thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

13/09/2022

PCH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/09/2022

PCH: Đính chính thông tin trên báo cáo tài chính quý 2,2022 và báo cáo tài chính bán niên riêng và hợp nhất năm 2022

26/08/2022

PCH: Đính chính thông tin trên Quyết định của HĐQT

26/08/2022

PCH: Đính chính thông tin trên Quyết định của Hội đồng quản trị

24/08/2022

PCH: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh đảm nhận chức vụ Kế Toán Trưởng thay thế cho Bà Trần Thị Vui

22/08/2022

PCH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/08/2022

PCH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/08/2022

PCH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/08/2022

PCH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

15/08/2022

PCH: Công bố thông tin nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty của bà Trần Thị Vui