DNSE Detail Stock PCN
PCN

DMC - NORTH .,JSC

UPCOM: CTCP Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

26/09/2022

CẬP NHẬT

26/09/2022

Tổng quan

CTCP Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc hoạt động trong lĩnh vực:

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: than đá, dầu mỏ,....
- Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của DMC - NORTH .,JSC

EPS

-1,612

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

0.70

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

0

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

0.10%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

06/08/2022

PCN: Thay đổi nhân sự

06/08/2022

PCN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

PCN: Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT và Thành viên BKS

26/07/2022

PCN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/07/2022

PCN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCN của CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 07/2022 (thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi tới các cổ đông trong Giấy mời tham dự)
          - Địa điểm tổ chức họp: Thể hiện trong giấy mời
          - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Tờ trình về việc không phân phối lợi nhuận năm 2021;
          - Nội dung họp: + Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và trình chế độ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;
+ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty DMC Miền Bắc;
+ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Một số vấn đề khác...

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Thành

Tổng giám đốc

Cấn Thành Đặt

CTCP Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc hoạt động trong lĩnh vực:

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: than đá, dầu mỏ,....
- Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Lịch sử phát triển:

- Tháng 12/1990: Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí đã mua lại nhá máy sản xuất xi măng lò đứng Cống Thôn và đặt tên là Xí nghiệp Dung dịch khoan Dầu khí, tiền thân của CTCP Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc
- Ngày 19/01/2006: Xí nghiệp Dung dịch khoan Dầu khí được chuyển đổi thành Chi nhánh CTCP Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí tại Yên Viên
- Ngày 25/01/2007: Chi nhánh CTCP Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí tại Yên Viên được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV DMC-Yên Viên
- Ngày 21/04/2008: Công ty TNHH MTV DMC-Yên Viên sát nhập vào Công ty TNHH MTV DMC-Hà Nội
- Ngày 22/04/2009: Công ty TNHH MTV DMC-Hà Nội đổi tên thành Công ty TNHH MTV Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc
- Ngày 06/06/2011: Công ty TNHH MTV Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc chính thức chuyển đổi thành CTCP Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc
- Ngày 13/11/2015: Cổ phiếu Công ty được chấp thuận niêm yết trên HNX với mã chứng khoán PCN
- Ngày 18/12/2015: Ngày giao dịch đầu tiên của PCN trên HNX với giá đóng cửa cuối phiên là 8,200 đồng/CP
- Ngày 23/05/2019, ngày hủy niêm yết trên sàn HNX
- Ngày 31/05/2019, ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với gia tham chiếu là 8,600 đồng/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

11.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của PCN dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 11.0 năm)


Ban giám đốc

11.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của PCN dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 11.3 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 57.71% công ty.