DNSE Detail Stock PDC

UPCOM: CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông

Khách sạn và phòng ở

logo

PDC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

75.00 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

6.79 tỷ

Doanh thu

48.58 tỷ

2.02%

452.71

0

0.71

-79.93%

5.50%

2.81%

40.48%

0%

15%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Lê Kim Giang

20.33%

Lê Thanh Thản

20%

Đỗ Trung Kiên

19%

Phạm Thị Thu Thủy

11.06%

Khác

29.61%

Tin tức & Sự kiện