DNSE Detail Stock PEG
PEG

TCT T.mại K.thuật

UPCOM: Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

23/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

23/02/2024

Tổng quan

Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh xăng dầu và dịch vụ kho xăng
- Kinh doanh tổng hợp
- Kinh doanh dịch vụ kho hàng tổng hợp
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của TCT T.mại K.thuật

Giá hiện tại

-15

0

0

-

0.52

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Tuấn Tú

Tổng giám đốc

Trần Văn Dưỡng

Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh xăng dầu và dịch vụ kho xăng
- Kinh doanh tổng hợp
- Kinh doanh dịch vụ kho hàng tổng hợp

Lịch sử phát triển:

- Ngày 12/10/1981: Tiền thân là Công ty Nhập khẩu Thiết bị và Kỹ thuật dầu khí (PETECHIM) thành lập.

- Năm 1989: Đổi tên thành Công ty Xuất nhập khẩu dầu khí (PETECHIM).

- Ngày 23/09/1994: Đổi tên thành Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC).

- Ngày 30/07/2010: Đổi tên thành Công ty TNHH MTV Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC).

- Ngày 19/05/2011: Chính thức chuyển sang CTCP.

- Ngày 05/11/2018: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 6,000 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

3.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của PEG có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.0 năm)


Ban giám đốc

4.7 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của PEG có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 4.7 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 94.55% công ty.