Tin tức & sự kiện

23/09/2022

Petec muốn thoái hết vốn tại GCB

Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (Petec, UPCoM: PEG) sẽ tiến hành đấu giá lô cổ phần gồm toàn bộ 1.27 triệu cp đang sở hữu tại CTCP Petec Bình Định (UPCoM: GCB).

21/09/2022

PEG: Thông báo chào bán ra công chúng cổ phiếu của CTCP PETEC Bình Định do Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP sở hữu

21/09/2022

PEG: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh Gia Lai

20/09/2022

PEG: Quy chế công bố thông tin

05/09/2022

PEG: Thay đổi người công bố thông tin

17/08/2022

PEG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/08/2022

PEG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/08/2022

PEG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/08/2022

PEG: Thay đổi nhân sự

10/08/2022

PEG: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ kiểm toán nội bộ cho Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

04/08/2022

PEG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/07/2022

PEG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

PEG: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

19/07/2022

PEG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/07/2022

PEG: Thay đổi nhân sự

20/06/2022

PEG: Thay đổi nhân sự

20/06/2022

PEG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/05/2022

PEG: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

20/05/2022

PEG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

13/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PEG của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -Công ty cổ phần như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 13/06/2022 đến ngày 17/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Lầu 5, Văn phòng Tổng công ty, số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết tới cổ đông trong thư mời họp.