Tin tức & sự kiện

24/01/2024

BCTC Quý 4/2023 PEG - Doanh nghiệp lỗ 3,74 tỷ đồng.

26/10/2023

BCTC Quý 3/2023 PEG - Lợi nhuận quý 3 gấp 2,6 lần so với cùng kỳ, đạt 19,41 tỷ đồng.

25/09/2023

PEG: Thay đổi người công bố thông tin

25/09/2023

PEG: Ông Nguyễn Thanh Hải thôi đảm nhận chức Phó Tổng Giám Đốc từ 01/11/2023

20/09/2023

PEG: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thành lập Chi nhánh PETEC Nghệ An và công tác nhân sự liên quan

28/08/2023

6 tổ chức liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị PVD đăng ký mua vào 1,7 triệu cổ phiếu

18/08/2023

Lợi nhuận ngành dầu khí “bốc hơi”

03/08/2023

PEG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

03/08/2023

PEG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

29/07/2023

PEG: Báo cáo tài chính quý 2/2023

27/07/2023

PEG: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

27/07/2023

PEG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

27/07/2023

BCTC Quý 2/2023 PEG - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 0,5 tỷ đồng, giảm 96,6% so với cùng kỳ.

18/07/2023

PEG: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Kỹ thuật xăng dầu

30/06/2023

Đưa dòng khí đầu tiên vào chuỗi dự án LNG Thị Vải

15/06/2023

PEG: Nghị quyết Hội đồng quản trị chấp thuận cho CTCP Cà phê PETEC vay vốn tại Ngân hàng BIDV năm 2023

01/06/2023

PEG: Phán quyết trọng tài vụ tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng với Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ D.N.T

01/06/2023

PEG: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

17/05/2023

PEG: Quyết định Hội đồng quản trị ban hành Quy định phân cấp quyết định đầu tư và quản lý đấu thầu

16/05/2023

Quỹ ngoại Singapore "kiên trì" muốn nâng sở hữu tại REE lên gần 35%