Tin tức & sự kiện

01/02/2023

PEG: Báo cáo tài chính quý 4/2022

01/02/2023

PEG: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

18/01/2023

PEG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/01/2023

PEG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/12/2022

PEG: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu CTCP PETEC Bình Định do PETEC sở hữu ra công chúng

22/12/2022

PEG: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu CTCP PETEC Bình Định do PETEC sở hữu ra công chúng

21/12/2022

PEG: Thông báo tiền thuế nợ đến ngày 20/12/2022

06/12/2022

PEG: Thông báo kết quả đấu giá cổ phiếu của PETEC sở hữu tại CTCP PETEC Bình Định

23/11/2022

PEG: Chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu

02/11/2022

PEG: Quyết định về việc tiếp tục triển khai bán đấu giá cổ phiếu của CTCP PETEC Bình Định

01/11/2022

PEG: Báo cáo tài chính quý 3/2022

01/11/2022

PEG: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

27/10/2022

PEG: Dừng tổ chức bán đấu giá theo lô cổ phiếu của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP sở hữu tại CTCP PETEC Bình Định

23/09/2022

Petec muốn thoái hết vốn tại GCB

Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (Petec, UPCoM: PEG) sẽ tiến hành đấu giá lô cổ phần gồm toàn bộ 1.27 triệu cp đang sở hữu tại CTCP Petec Bình Định (UPCoM: GCB).

21/09/2022

PEG: Thông báo chào bán ra công chúng cổ phiếu của CTCP PETEC Bình Định do Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP sở hữu

21/09/2022

PEG: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh Gia Lai

20/09/2022

PEG: Quy chế công bố thông tin

05/09/2022

PEG: Ông Nguyễn Thanh Hải là người ủy quyền công bố thông tin

17/08/2022

PEG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/08/2022

PEG: Nghị quyết Hội đồng quản trị