Tin tức & sự kiện

04/02/2023

Tập đoàn Hòa Bình, Apax Holdings, FLC, Vĩnh Hoàn... bị HoSE "tuýt còi" vì chưa công bố báo cáo tài chính quý 4

HCM (HoSE) vừa có văn bản nhắc nhở loạt doanh nghiệp niêm yết do vi phạm quy định về công bố thông tin. Các năm trước, UBCKNN đã ban hành nhiều quyết định xử phạt đối với những doanh nghiệp vi phạm. Theo Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

03/02/2023

PGC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2022 so với quý 4/2021

03/02/2023

Tập đoàn Hòa Bình, Apax English, Thủy sản Vĩnh Hoàn...bị "tuýt còi" vì chưa công bố báo cáo tài chính quý

HCM vừa có công văn nhắc nhở hàng loạt doanh nghiệp niêm yết về việc vi phạm quy định về công bố thông tin. Quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP nêu rõ: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Mức phạt này được đánh giá là không "thấm" dẫn đến trường hợp các doanh nghiệp vẫn vi phạm nhiều năm nay.

30/01/2023

PGC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

06/12/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt của Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần (mã CK:PGC) như sau:

25/11/2022

PGC: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

22/11/2022

PGC chốt quyền tạm ứng cổ tức 2022, tỷ lệ 12%

Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP (HOSE: PGC) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2022. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 06/12/2022.

21/11/2022

PGC: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2022

15/11/2022

PGC: Báo cáo kết quả giao dịch tổ chức CLQ của NNB - MBVF

15/11/2022

PGC: Báo cáo kết quả giao dịch tổ chức CLQ của NNB - MB Capital

31/10/2022

PGC: Đính chính thông tin tại văn bản số 0880 ngày 28/10/2022 và giải trình biến động lợi nhuận quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

28/10/2022

PGC: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3/2022 so với quý 3/2021

28/10/2022

PGC: BCTC Tóm tắt quý 3 năm 2022

28/10/2022

PGC: BCTC Tóm tắt Hợp nhất quý 3 năm 2022

12/10/2022

PGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ MB Capital

12/10/2022

Quỹ thành viên của MB Capital muốn mua lại cổ phiếu PGC

Trước đó, MB Capital Value Fund (MBVF), thuộc quản lý của MB Capital, đăng ký thoái sạch vốn khỏi Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP (HOSE: PGC) nhưng không thực hiện.

11/10/2022

PGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ MBVF

31/08/2022

PGC: Giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

30/08/2022

PGC: BCTC Tóm tắt Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

30/08/2022

PGC: BCTC Tóm tắt 6 tháng đầu năm 2022