Tin tức & sự kiện

31/08/2022

PGC: Giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

25/07/2022

PGC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

27/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,400 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần như sau:

25/05/2022

PGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital)

25/05/2022

PGC chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 14%

Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP (HOSE: PGC) thông báo ngày cuối cùng đăng ký nhận cổ tức năm 2021 là 30/05. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/05.

25/05/2022

PGC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

18/05/2022

PGC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền

18/05/2022

PGC: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức năm 2021

11/05/2022

PGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Quỹ đầu tư giá trị MB Capital (MBVF)

11/05/2022

PGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF)

29/04/2022

PGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital)

29/04/2022

PGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital)

27/04/2022

PGC: Đính chính thông báo thay đổi nhân sự công ty

23/04/2022

PGC: Thông báo thay đổi nhân sự công ty

15/04/2022

PGC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

12/04/2022

PGC: Báo cáo thường niên năm 2021

07/04/2022

PGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ JAMBF

07/04/2022

PGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ MB Capital

07/04/2022

PGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ MBVF

07/04/2022

PGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ MB Capital