Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 5/6

* FPT: CTCP FPT (FPT – HOSE) thông báo, ngày 13/6 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền mặt và nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/6/2024. Cổ phiếu tăng vốn theo tỷ lệ 20:3, tương ứng FPT sẽ phát hành thêm hơn 190,4 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

* APG: Ông Nguyễn Hồ Hưng, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán APG (APG – HOSE) đã mua vào 1 triệu cổ phiếu APG từ ngày 10/5 đến 01/6. Qua đó, nâng sở hữu tại APG lên hơn 11,78 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,27%.

* OCB: Bà Nguyễn Việt Triều, vợ ông Ngô Hà Bắc – Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB – HOSE) đăng ký bán 500.000 cổ phiếu OCB từ ngày 10/6 đến 09/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Triều sẽ giảm sở hữu tại OCB xuống còn hơn 4,16 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,2%.

* SFI: Ngày 14/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023 của CTCP Đại lý vận tải SAFI (SFI – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 17/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/6/2024.

* SFG: Ngày 11/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023 của CTCP Phân bón Miền Nam (SFG – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 12/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/7/2024.

* VSI: Ngày 14/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2023 của CTCP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (VSI – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 17/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/6/2024.

* THG: Ngày 17/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2022của CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 18/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán chia làm 02 đợt, mỗi đợt 5% vào 11/7/2024 và 10/10/2024. Đồng thời, cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:3.

* HAH: CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH – HOSE) thông báo, ngày 24/6 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 15%, tương ứng HAH sẽ phát hành thêm hơn 15,82 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

* VCG: Nhóm cổ đông lớn do Dragon Capital quản lý tại Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG – HOSE) đã bán ra 500.000 VCG trong ngày 30/5. Qua đó, nâng sở hữu tại VCG lên hơn 26,57 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,97%.

* MCM: Bà Lê Thị Lệ, cá nhân có liên quan đến ông Phạm Quang Thùy – Thành viên Ban kiểm soát CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (MCM – HOSE) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu MCM từ ngày 10/6 đến 09/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Lệ sẽ giảm sở hữu tại MCM xuống còn hơn 124.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,11%.

* PGC: Quỹ đầu tư giá trị MB Capital, cổ đông của Tổng CTCP GAS – Petrolimex (PGC – HOSE) đăng ký bán 400.000 triệu cổ phiếu PGC từ ngày 06/6 đến 04/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại PGC xuống còn hơn 305.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,51%.

* TJC: CTCP Transimex (TMS), Công ty mẹ của CTCP Dịch vụ vận tải và Thương mại (TJC – HNX) đã mua vào 246.000 cổ phiếu TJC từ ngày 23/5 đến 31/5. Qua đó, nâng sở hữu tại TJC lên hơn 4,89 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 56,9%. Ngay sau đó, TMS đăng ký mua thêm 100.000 cổ phiếu TJC từ ngày 05/6 đến 03/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Xem thêm tại tinnhanhchungkhoan.vn