Tin tức & sự kiện

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 PGD - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 23,03 tỷ đồng, giảm 77,19% so với cùng kỳ.

17/10/2023

PVGasD (PGD) hoàn thành 92% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng, cổ phiếu bật tăng 85%

11/10/2023

PGD: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt ký kết hợp đồng mua bán khí LNG Tái Hóa từ PV GAS

30/08/2023

Giao dịch bổ sung - 8,999,241 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã CK: PGD) như sau:


30/08/2023

PGD: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

29/08/2023

PGD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13

24/08/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 8,999,241 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM chấp thuận cho Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam được thay đổi niêm yết chứng khoán với nội dung như sau:

23/08/2023

PGD: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết

22/08/2023

PGD: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

21/08/2023

PGD: Thông báo quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

16/08/2023

PGD: Thông báo Điều lệ Công ty cập nhật

15/08/2023

PGD: CBTT Quyết định xử phạt vi phạm thuế

15/08/2023

PGD: CBTT Nghị quyết HĐQT sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh GCN ĐKDN

11/08/2023

PGD: Thông báo công văn của UBCKNN về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH của PGD

02/08/2023

PGD: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

02/08/2023

PGD: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC soát xét giữa niên độ

02/08/2023

PGD: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn CP từ nguồn VCSH

27/07/2023

Nhận diện cơ hội sóng ngành nửa cuối năm