Tin tức & sự kiện

18/01/2023

PGD: Giải trình LNST quý 4/2022 tăng so với cùng kỳ năm trước

16/01/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 16/1

Tin doanh nghiệp TDM -  CTCP Nước Thủ Dầu Một  - Ngày 06/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 07/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 13%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/4/2023. HCD -  CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD  - Bà Phạm Thị Hương, Thành viên HĐQT đã mua vào 500.000 cổ phiếu HCD, tỷ lệ 1,58% từ ngày 06/1 đến 13/1 theo phương thức khớp lệnh.

13/01/2023

PGD: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

30/12/2022

PGD: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ký kết sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán khí với CTCP Kinh doanh khí Miền Nam

30/12/2022

PGD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đinh Ngọc Huy

09/11/2022

PGD: Nhắc nhở CBTT thay đổi nhân sự và gửi bản cung cấp thông tin người nội bộ

07/11/2022

PGD: Bổ nhiệm Bà Trần Thị Hạnh Thục giữ chức danh Thành viên HĐQT độc lập thay thế cho Ông Lê Bá Khánh Anh có đơn xin từ nhiệm

02/11/2022

PGD: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung giá năm 2022 với TCT Khí Việt Nam-CTCP

28/10/2022

PGD: Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản

28/10/2022

PGD: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

20/10/2022

Giám đốc PGD SSI: Phụ nữ muốn tự chủ, cân bằng cuộc sống phải độc lập tài chính

Gặp chị Trần Hà Vân vào một buổi sáng tháng 10 tại Hà Nội, tôi nói đùa với chị “Hà Nội đang ở mùa đẹp nhất trong năm, nhưng thị trường thì đã đi qua mùa hoa đẹp nhất rồi chị nhỉ” - chị cười chia sẻ “Thị trường lên xuống là bình thường. Khi thị trường đi lên, cố gắng làm việc hết mình, tạo tích luỹ. Lúc thị trường đi xuống, mình có cơ sở để cân bằng.”

19/10/2022

PGD: Giải trình chênh lệch LNST quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

19/10/2022

PGD: BCTC quý 3 năm 2022

06/10/2022

PGD: Nghị quyết và báo cáo của HĐQT về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT

30/09/2022

PGD: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

30/09/2022

PGD: Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

28/09/2022

PGD: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

27/09/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã CK: PGD) như sau:

13/09/2022

PGD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

08/09/2022

PGD: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản