Tin tức & sự kiện

28/09/2022

PGD: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

27/09/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã CK: PGD) như sau:

13/09/2022

PGD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

08/09/2022

PGD: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

30/08/2022

Vi phạm thuế, PGD bị phạt gần 2.5 tỷ đồng

Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HOSE: PGD) tổng số tiền gần 2.5 tỷ đồng. 

29/08/2022

PGD: Thông báo quyết định của Cục thuế Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Vũng Tàu

19/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam như sau:

11/08/2022

PGD: Giải trình LNST bán niên soát xét năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

05/08/2022

PGD sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25%

Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) thông báo 22/08 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt của CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HOSE: PGD).

05/08/2022

PGD: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

29/07/2022

PGD: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của TV độc lập HĐQT

28/07/2022

PGD: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

19/07/2022

PGD: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 so với quý 2/2021

11/07/2022

PGD: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt ký kết sửa đổi bổ sung số 04 của hợp đồng mua bán khí

28/06/2022

PGD: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt ký kết sửa đổi bổ sung hợp đồng mua bán khí

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

14/06/2022

PGD: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt ký kết sửa đổi bổ sung số 03 của Hợp đồng mua bán khí với CNG Việt Nam khu vực Nam Bộ

08/06/2022

PGD: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chiến lược phát triển kinh doanh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2025

07/06/2022

PGD: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

02/06/2022

PGD: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT