DNSE Detail Stock PGD

HOSE: CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Phân phối khí đốt thiên nhiên

logo

PGD

Tin tức

PGD: CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị

PGD

0.00%

21 ngày trước

PGD: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 14

PGD

-4.88%

09/05/2024

PGD: Đính chính Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

PGD

+3.90%

26/04/2024

PGD: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận kế hoạch năm 2024

PGD

+3.90%

26/04/2024

PGD: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

PGD

-0.86%

24/04/2024

PGD: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

PGD

-2.92%

23/04/2024

PGD: Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với bên có liên quan

PGD

-6.99%

17/04/2024

PGD: Giải trình chênh lệch KQKD Q1/2024 so với cùng kỳ năm trước

PGD

-0.13%

16/04/2024

PGD: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với bên có liên quan

PGD

-0.79%

08/04/2024

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

PGD

-1.22%

05/04/2024

PGD: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

PGD

-0.26%

02/04/2024

Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam (PGD) bị truy thu và phạt 1,6 tỷ đồng tiền thuế

PGD

+3.68%

27/03/2024

Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam (PGD) bị truy thu và phạt 1,6 tỷ đồng tiền thuế

PGD: Công bố đường dẫn Báo cáo thường niên 2023

PGD

0.00%

27/03/2024

Vi phạm hành chính về thuế, PGD bị phạt và truy thu hơn 1,6 tỷ đồng

PGD

0.00%

26/03/2024

Vi phạm hành chính về thuế, PGD bị phạt và truy thu hơn 1,6 tỷ đồng

PGD: CBTT Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

PGD

0.00%

25/03/2024

PGD: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

PGD

0.00%

07/03/2024

PGD: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2023 kiểm toán so với năm 2022

PGD

+1.36%

06/03/2024

PGD: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

PGD

0.00%

04/03/2024

PGD: CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

PGD

-0.40%

27/02/2024

PGD: Thông báo thay đổi nhân sự

PGD

-0.40%

27/02/2024