Tin tức & sự kiện

17/08/2022

PGN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

09/08/2022

PGN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

05/08/2022

Giao dịch bổ sung - 905,293 CP

25/07/2022

PGN: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 905,293 cổ phiếu

25/07/2022

PGN: Báo cáo tài chính quý 2/2022

11/07/2022

PGN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/07/2022

PGN: Ông Trần Đặng Công được bổ nhiệm là người phụ trách quản trị Công ty

01/07/2022

PGN: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

01/07/2022

PGN: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

23/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PGN của Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 12% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu ban hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu thập phân sẽ được Công ty hủy bỏ.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 160 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu mới tương ứng là: 160 x12%=19,2 cổ phiếu. Theo phương án làm tròn, số lượng cổ phiếu của cổ đông A nhận được sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 19 cổ phiếu và 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa, thôn Minh Quyết, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tức bằng cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

PGN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

14/06/2022

PGN: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

14/06/2022

PGN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021

13/06/2022

PGN: Ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

08/06/2022

PGN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/05/2022

PGN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/05/2022

PGN đặt mục tiêu lãi sau thuế 2022 tăng 14%

CTCP Phụ Gia Nhựa (HNX: PGN) lên kế hoạch doanh thu 2022 đạt 280 tỷ đồng và lãi ròng gần 13 tỷ đồng, lần lượt tăng 64% và 14% so với thực hiện 2021.

25/05/2022

PGN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/05/2022

PGN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông