Tin tức & sự kiện

24/01/2024

Trả cổ tức năm bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:12

Trả cổ tức năm bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:12

21/01/2024

BCTC Quý 4/2023 PGN - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 1,87 tỷ đồng, giảm 66,89% so với cùng kỳ.

17/01/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/1

09/01/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 9/1

12/12/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 13/12

22/10/2023

BCTC Quý 3/2023 PGN - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,74 tỷ đồng, giảm 74,21% so với cùng kỳ.

03/10/2023

PGN: Bá cáo tiến độ sử dụng vốn

14/08/2023

PGN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

01/08/2023

PGN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

25/07/2023

BCTC Quý 2/2023 PGN - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 1,35 tỷ đồng, giảm 45,83% so với cùng kỳ.

21/07/2023

PGN: Báo cáo tài chính quý 2/2023

03/07/2023

PGN: Công ty CBTT về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán

05/06/2023

PGN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/05/2023

PGN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/05/2023

PGN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023