Tin tức & sự kiện

18/01/2023

PGN: Nguyễn Quốc Bình - Thành viên BKS - đã mua 15,700 CP

12/01/2023

PGN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

29/12/2022

PGN: Chu Văn Phương - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 700,000 CP

22/12/2022

PGN: Chu Văn Phương - Ủy viên HĐQT - đã mua 200,000 CP

09/12/2022

PGN: Nguyễn Quốc Bình - Thành viên BKS - đăng ký mua 200,000 CP

08/12/2022

PGN: Nguyễn Quốc Bình - Thành viên BKS - đã mua 200,000 CP

25/11/2022

PGN: Trần Đặng Công - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty - đã mua 200,000 CP

23/11/2022

PGN: Nguyễn Quốc Bình - Thành viên BKS - đăng ký mua 200,000 CP

23/11/2022

PGN: Chu Văn Phương - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 200,000 CP

16/11/2022

PGN: Trần Đặng Công - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký mua 200,000 CP

24/10/2022

PGN: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/10/2022

PGN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/10/2022

PGN: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán

17/08/2022

PGN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

09/08/2022

PGN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

05/08/2022

Giao dịch bổ sung - 905,293 CP

01/08/2022

PGN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/08/2022

PGN: Ngày 05/08/2022, ngày giao dịch đầu tiên 905,293 cổ phiếu niêm yết bổ sung

25/07/2022

PGN: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 905,293 cổ phiếu

25/07/2022

PGN: Báo cáo tài chính quý 2/2022