DNSE Detail Stock PHC

HOSE: CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings

Xây dựng công trình khác

logo

PHC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

323 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

7.54 tỷ

Doanh thu

1,667 tỷ

3.38%

148.82

0

1.09

-54.74%

1.07%

0.26%

8.02%

192.70%

80%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Cao Tùng Lâm

11.66%

Nguyễn Công Khanh

2.89%

Bùi Thị Vân Anh

2.77%

Trần Huy Tưởng

1.84%

Khác

80.84%

Tin tức & Sự kiện