Tin tức & sự kiện

23/09/2022

PHS: FRESHFIELDS CAPITAL CORPORATION - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 6,000,000 CP

10/09/2022

PHS: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng

06/09/2022

Giao dịch bổ sung - 10,009,819 CP

05/09/2022

Giao dịch bổ sung - 1,050,000 CP

30/08/2022

PHS: Thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động

18/08/2022

PHS: Ngày 06/09/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

12/08/2022

PHS: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 10,009,819 cổ phiếu

29/07/2022

PHS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

16/07/2022

PHS: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Hợp đồng tư vấn với CTCP Quản lý quỹ Phú Hưng

16/07/2022

PHS: Thay đổi nhân sự

16/07/2022

PHS: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hạn mức tín dụng với ngân hàng

07/07/2022

PHS: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

06/07/2022

PHS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

06/07/2022

PHS: Ngày 05/09/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

05/07/2022

PHS: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh Hà Nội

30/06/2022

PHS: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Hải Phòng và Chi nhánh Thanh Xuân

28/06/2022

PHS: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 1,050,000 cổ phiếu

22/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7.15

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PHS của CTCP Chứng khoán Phú Hưng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 7,15% /cổ phiếu (cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu được nhận 715 cổ phiếu mới).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 200 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 100:7,15 khi đó số lượng cổ phiếu cổ đông A nhận được là: (200/100)x7,15 =14,3 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được nhận thêm là 14 cổ phiếu mới. 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính CTCP Chứng khoán Phú Hưng - địa chỉ: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu (nếu là cá nhân)/Giấy phép đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

21/06/2022

PHS: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với các ngân hàng

21/06/2022

PHS: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021