DNSE Detail Stock PLE
PLE

PEC

UPCOM: CTCP Tư vấn Xây dựng Petrolimex

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

28/01/2023

CẬP NHẬT

28/01/2023

Tổng quan

CTCP Tư vấn Xây dựng Petrolimex hoạt động trong lĩnh vực:

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của PEC

Giá hiện tại

100

0

0

-

0

-

900

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

14/10/2022

PLE: Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022 - PEC

14/10/2022

PLE: Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 - PEC

15/07/2022

PLE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/06/2022

PLE: Thông báo thực hiện chi trả cổ tức năm 2021

28/06/2022

PLE: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa là người được ủy quyền công bố thông tin

21/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 900 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PLE của CTCP Tư vấn Xây dựng Petrolimex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 22/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Dương Đức Toàn

Tổng giám đốc

CTCP Tư vấn Xây dựng Petrolimex hoạt động trong lĩnh vực:

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Lịch sử phát triển:

- Ngày 23/11/1978 đổi tên lần 1 từ Công ty Khảo sát Thiết kế thành Viện Thiết kế theo quyết định số 668/VT - QĐ.
- Ngày 09/03/1993 đổi tên từ Viện Thiết kế thành Công ty Thiết kế Xăng dầu và Dầu khí.
- Ngày 25/05/2001 đổi tên từ Công ty Thiết kế Xăng dầu và Dầu khí thành Công ty Tư vấn Xây dựng Dầu khí Petrolimex.
- Ngày 24/12/2003 đổi tên thành CTCP Tư vấn Xây dựng Petrolimex với vốn điều lệ là 3,6 tỷ đồng.
- Ngày 07/01/2021 ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 17,500 đ/CP .

Thành viên Hội đồng quản trị

22.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của PLE dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 22.0 năm)


Ban giám đốc

16.6 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của PLE dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 16.6 năm)