DNSE Detail Stock PLE
PLE

Công ty Petrolimex

UPCOM: CTCP Tư vấn Xây dựng Petrolimex

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

21/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

21/02/2024

Tổng quan

CTCP Tư vấn Xây dựng Petrolimex hoạt động trong lĩnh vực:

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Công ty Petrolimex

Giá hiện tại

1,316

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Anh Toàn

CTCP Tư vấn Xây dựng Petrolimex hoạt động trong lĩnh vực:

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Lịch sử phát triển:

- Ngày 23/11/1978 đổi tên lần 1 từ Công ty Khảo sát Thiết kế thành Viện Thiết kế theo quyết định số 668/VT - QĐ.
- Ngày 09/03/1993 đổi tên từ Viện Thiết kế thành Công ty Thiết kế Xăng dầu và Dầu khí.
- Ngày 25/05/2001 đổi tên từ Công ty Thiết kế Xăng dầu và Dầu khí thành Công ty Tư vấn Xây dựng Dầu khí Petrolimex.
- Ngày 24/12/2003 đổi tên thành CTCP Tư vấn Xây dựng Petrolimex với vốn điều lệ là 3,6 tỷ đồng.
- Ngày 07/01/2021 ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 17,500 đ/CP .

Thành viên Hội đồng quản trị

2.7 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của PLE mới (nhiệm kỳ trung bình 2.7 năm)


Ban giám đốc

1.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của PLE mới (nhiệm kỳ trung bình 1.8 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 51.00% công ty.