Tin tức & sự kiện

31/01/2023

PLP: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2022 so với quý 4/2021

30/01/2023

PLP: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

02/11/2022

PLP: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc

02/11/2022

PLP: Bổ nhiệm Bà Trần Hải Yến giữ chức danh Tổng Giám Đốc 

31/10/2022

PLP: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3/2022 so với quý 3/2021

31/10/2022

PLP: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

31/10/2022

PLP: BCTC quý 3 năm 2022

06/10/2022

PLP: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết

30/09/2022

PLP: Quyết định thay đổi niêm yết

22/09/2022

PLP: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17 và Điều lệ công ty

20/09/2022

PLP: Nhắc nhở chậm công bố Nghị quyết HĐQT về giao dịch với người liên quan

19/09/2022

PLP: Bổ sung nghị quyết HĐQT thông qua các giao dịch, hợp đồng với người có liên quan

16/09/2022

PLP: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung

31/08/2022

PLP: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

31/08/2022

PLP: BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

30/08/2022

PLP: Giải trình biến động KQKD 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

30/08/2022

PLP: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

26/08/2022

PLP: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

26/08/2022

PLP: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

26/08/2022

PLP: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành