DNSE Detail Stock PMB
PMB

H.chất DK M.Bắc

HNX: CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

23/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

23/02/2024

Tổng quan

CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc hoạt động trong lĩnh vực:

- Bán buôn, bán lẻ hàng hóa phân bón (trừ loại Nhà nước cấm)
- Các dịch vụ vận tải hàng hóa, kho bãi, tổ chức sự kiện... phục vụ kinh doanh phân bón, ...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của H.chất DK M.Bắc

Giá hiện tại

527

0

0

-

0.78

-

0

1.85%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Lương Anh Tuấn

Website

CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc hoạt động trong lĩnh vực:

- Bán buôn, bán lẻ hàng hóa phân bón (trừ loại Nhà nước cấm)
- Các dịch vụ vận tải hàng hóa, kho bãi, tổ chức sự kiện... phục vụ kinh doanh phân bón, ...

Lịch sử phát triển:

- Chi nhánh của CTCP Phân đạm và Hóa chất Dầu khí - Xí nghiệp kinh doanh phân bón Miền Bắc được thành lập theo QĐ số 079/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2007.

- Ngày 13/08/2008: HĐQT TCT Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP (PVFCCo) quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc và công ty chính thức hoạt động vào ngày 19/08/2008.

- Ngày 24/12/2010, PVFCCo ra quyết định số 271/QĐ-PBHC về việc chuyển Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc thành CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc.

- Ngày 30/01/2011, CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc chính thức đi vào hoạt động với mức vốn điều lệ là 120 tỷ đồng.

- Ngày 21/09/2015: Cổ phiếu công ty được chấp thuận niêm yết trên HNX với mã chứng khoán PMB.

- Ngày 07/10/2015: Cổ phiếu PMB giao dịch lần đầu trên HNX với giá đóng cửa cuối phiên 12,700 đồng/cổ phiếu.

Thành viên Hội đồng quản trị


Ban giám đốc

4.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của PMB có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 4.8 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 85.00% công ty.