DNSE Detail Stock PMG
PMG

Petro Miền Trung

HOSE: CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

29/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

29/02/2024

Tổng quan

CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung hoạt động trong lĩnh vực:

Các sản phẩm khí, trong đó có khí dầu mỏ hóa lỏng LPG(Gas).
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Petro Miền Trung

Giá hiện tại

79

0

0

-

0.03

-

0

20.18%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Tiến Lãng

Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Bích Thùy

CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung hoạt động trong lĩnh vực:

Các sản phẩm khí, trong đó có khí dầu mỏ hóa lỏng LPG(Gas).

Lịch sử phát triển:

- Ngày 09/05/2007: Công ty thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng.

- Tháng 10/2008: Tăng vốn điều lệ lên 25 tỷ đồng.

- Tháng 12/2013: Tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng.

- Tháng 07/2014: Tăng vốn điều lệ lên 180 tỷ đồng.

- Tháng 11/2016: Tăng vốn điều lệ lên 330 tỷ đồng.

- Ngày 25/01/2018: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 14,000 đ/CP.

- Ngày 14/09/2018: Tăng vốn điều lệ lên 379.49 tỷ đồng.

- Ngày 24/07/2019: Tăng vốn điều lệ lên 421.24 tỷ đồng.

- Ngày 25/09/2020: Tăng vốn điều lệ lên 463.36 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

12.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của PMG dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 12.0 năm)


Ban giám đốc

6.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của PMG dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 6.8 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 75.00% công ty.