DNSE Detail Stock PMJ

UPCOM: CTCP Vật tư Bưu Điện

Phân phối các mặt hàng tiêu dùng khác

logo

PMJ

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

37.26 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-3.75 tỷ

Doanh thu

124 tỷ

24.04%

-2,085.19

0

-0.11

0%

-8.80%

-3.37%

7.61%

0%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT)

51%

Trần Thị Kim Lan

1.51%

Lý Chí Đức

1.2%

Nguyễn Đắc Thọ

0.09%

Khác

46.20%

Tin tức & Sự kiện