Tin tức & sự kiện

15/02/2024

04/02/2024

BCTC Quý 4/2023 PMS - Lợi nhuận quý 4 gấp 2,9 lần so với cùng kỳ, đạt 10,79 tỷ đồng.

10/11/2023

21/10/2023

BCTC Quý 3/2023 PMS - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 22,53% so với cùng kỳ, lãi 8 tỷ đồng.

06/10/2023

PMS: Thay đổi nhân sự

14/08/2023

PMS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

14/08/2023

PMS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận lớn hơn 10% so với cùng kỳ của BCTC hợp nhất bán niên năm 2023 đã soát xét

14/08/2023

PMS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận lớn hơn 10% so với cùng kỳ của BCTC riêng bán niên năm 2023 đã soát xét

14/08/2023

PMS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

14/08/2023

PMS: Đính chính Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2023

04/08/2023

PMS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

01/08/2023

PMS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ của BCTC hợp nhất quý 2 năm 2023

01/08/2023

PMS: Báo cáo tài chính quý 2/2023

01/08/2023

PMS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ của BCTC riêng Quý 2 năm 2023

01/08/2023

PMS: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

28/07/2023

BCTC Quý 2/2023 PMS - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 5,51 tỷ đồng, giảm 43,77% so với cùng kỳ.

20/07/2023

Comeco (COM) báo lãi quý II giảm tới 95%, chỉ đạt 611 triệu đồng

20/07/2023

PMS: Nghị quyết Hội đồng quản trị