Tin tức & sự kiện

05/09/2022

PMW: Đặng Hồng Đăng - Ủy viên HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty - đã mua 6,249 CP

31/08/2022

PMW: Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

11/08/2022

PMW: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (số liệu sau soát xét)

11/08/2022

PMW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

10/08/2022

PMW: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

10/08/2022

PMW: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

08/08/2022

PMW: Đặng Hồng Đăng - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 6,249 CP

03/08/2022

PMW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

27/07/2022

PMW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

PMW: Thông báo của VSD về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán PMW

22/07/2022

PMW: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (50%)

07/07/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMW của CTCP Cấp nước Phú Mỹ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: * Thanh toán bằng chuyển khoản: Tất cả cổ đông đã đăng ký chuyển khoản sẽ nhận cổ tức qua tài khoản từ ngày 26/07/2022.
* Thanh toán bằng tiền mặt: Vào giờ hành chính từ ngày 26/07/2022, tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ, địa chỉ: Số 02 đường Độc Lập, khu phố Tân Ngọc, phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi đến nhận cổ tức, người sở hữu hoặc người nhận ủy quyền phải xuất trình giấy CMND/CCCD, sổ chứng nhận cổ phần, giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

30/06/2022

PMW: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng "Tuyến ống truyền tải nước sạch D600 đường quy hoạch S"

29/06/2022

PMW: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

28/06/2022

PMW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

21/06/2022

PMW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền

21/06/2022

PMW: Công đoàn CTCP Cấp nước Phú Mỹ - Công đoàn - đã mua 5,000 CP

14/06/2022

PMW: Công đoàn CTCP Cấp nước Phú Mỹ - Công đoàn - đăng ký mua 5,000 CP

18/05/2022

PMW: Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

18/05/2022

PMW: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ