DNSE Detail Stock PND

UPCOM: CTCP Xăng dầu Dầu khí Nam Định

Bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm dầu khí

logo

PND

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

46.00 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

6.59 tỷ

Doanh thu

2,933 tỷ

0.65%

988.72

0

-0.43

0%

11.16%

3.02%

3.28%

0%

15%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

56.75%

CTCP Đầu tư Xăng dầu Việt Nam

14.54%

CTCP Quản lý quỹ Leadvisors

9%

CTCP Thương mại Vận tải Trung Dũng

7.5%

Khác

12.21%

Tin tức & Sự kiện