Tin tức & sự kiện

15/12/2022

POS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/11/2022

POS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/10/2022

POS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

22/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu POS của CTCP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 24/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu) tại Văn phòng CTCP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC, địa chỉ: Số 65A, Cảng hạ lưu PTSC, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thời gian nhận cổ tức bắt đầu từ ngày 24/10/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

16/09/2022

POS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

09/09/2022

POS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

09/09/2022

POS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/09/2022

POS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/09/2022

POS: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

06/09/2022

POS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

11/08/2022

POS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

10/08/2022

POS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

08/08/2022

POS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/07/2022

POS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

POS: Thông báo hủy bỏ ủy quyền người công bố thông tin đối với Ông Vũ Chi Viện 

21/07/2022

POS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

POS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

13/07/2022

POS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

12/07/2022

POS: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán và soát xé báo cáo tài chính năm 2022

26/05/2022

POS: Nghị quyết Hội đồng quản trị