DNSE Detail Stock PPE
PPE

PP Enterprise

HNX: CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

21/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

21/02/2024

Tổng quan

CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Quản lý, lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, điện gió, điện địa nhiệt, điện sóng, điện mặt trời và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị (chỉ thiết kế trong phạm vi các thiết kế đã đăng ký kinh doanh)
- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu xây lắp, hồ sơ mời thầu thiết bị các công trình xây dựng dân dụng...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của PP Enterprise

Giá hiện tại

372

0

0

-

0.01

-

0

0.28%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Hoàng Việt

Website

CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Quản lý, lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, điện gió, điện địa nhiệt, điện sóng, điện mặt trời và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị (chỉ thiết kế trong phạm vi các thiết kế đã đăng ký kinh doanh)
- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu xây lắp, hồ sơ mời thầu thiết bị các công trình xây dựng dân dụng...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 31/10/2007: Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam được thành lập.

- Tháng 12/2007: Tăng vốn điều lệ lên 3.72 tỷ đồng.

- Tháng 12/2008: Tăng vốn điều lệ lên 14.59 tỷ đồng.

- Ngày 31/12/2009: Tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng.

- Ngày 06/01/2011: Công ty được chấp thuận trở thành Công ty đại chúng.

- Ngày 21/09/2011: Cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Sàn HNX.

Thành viên Hội đồng quản trị

1.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của PPE mới (nhiệm kỳ trung bình 1.0 năm)


Ban giám đốc

1.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của PPE mới (nhiệm kỳ trung bình 1.0 năm)

Cổ đông lớn