DNSE Detail Stock PRE
PRE

PVIRe

HNX: Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

31/01/2023

CẬP NHẬT

31/01/2023

Tổng quan

Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI hoạt động trong lĩnh vực:

- Tái bảo hiểm
- Kinh doanh đầu tư tài chính.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của PVIRe

Giá hiện tại

1,816

0

0

-

0.26

-

1,600

0.47%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Phùng Tuấn Kiên

Tổng giám đốc

Trịnh Anh Tuấn

Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI hoạt động trong lĩnh vực:

- Tái bảo hiểm
- Kinh doanh đầu tư tài chính.

Lịch sử phát triển:

- Năm 2011: Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI thành lập.

- Tháng 10/2013: Tăng vốn điều lệ lên 668 tỷ đồng.

- Ngày 21/09/2018: Tăng vốn điều lệ lên 728 tỷ đồng.

- Ngày 24/12/2020: Ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HNX với giá 20,000 đ/CP .

Thành viên Hội đồng quản trị

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của PRE mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)


Ban giám đốc

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của PRE mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 82.99% công ty.