Tin tức & sự kiện

22/09/2022

PRE: Công bố thông tin Giấy phép điều chỉnh

06/09/2022

Gánh nặng chi phí kéo lùi lợi nhuận doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

Phần lớn hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đều gặp bất lợi vì chi phí “leo thang” trong quý 2 khiến lợi nhuận giật lùi đáng kể.

24/08/2022

PRE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/08/2022

PRE: BCTC giữa niên độ cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2022 (đã soát xét)

29/07/2022

Lợi nhuận quý 2 của PRE đi ngang?

Tổng CTCP Tái bảo hiểm PVI (HNX: PRE) chỉ công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và bỏ qua kết quả kinh doanh quý 2. Từ lợi nhuận ròng 6 tháng đầu năm, có thể ước tính PRE thu về hơn 33 tỷ đồng lãi ròng trong quý 2, đi ngang so với cùng kỳ năm 2021.

21/07/2022

PRE: Thay đổi nhân sự

20/07/2022

PRE: CBTT BCTC Quý 2/2022 (chưa soát xét)

01/07/2022

PRE: Thông báo doanh nghiệp đã ký HĐ kiểm toán/soát xét BCTC năm 2022

28/06/2022

PRE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/06/2022

PRE: Nghị quyết ĐHĐCD về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Thành viên HĐQT

27/06/2022

PRE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/06/2022

PRE: Thông báo rút lại đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT

22/06/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PRE của Tổng CTCP Tái Bảo hiểm PVI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức công ty vào các ngày làm việc trong tuần tại Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI, tầng 25 tòa nhà PVI, Lô VP2 Khu nhà ở và Công trình công cộng Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 30/06/2022. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông phải mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu, trường hợp nhận cổ tức thay phải có Giấy ủy quyền hợp pháp.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản: Cổ đông hoàn thiện hồ sơ theo quy định được thông báo tại website công ty: www.pvire.com.vn, các thông tin cần làm rõ cổ đông liên hệ số điện thoại: 024.7342828 (ext: 25592).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

15/06/2022

PRE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/06/2022

PRE: Thông báo về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

14/06/2022

PRE: Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT Công ty

14/06/2022

PRE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/06/2022

PRE: Công bố thông tin về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

13/06/2022

PRE: CBTT về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027