Tin tức & sự kiện

24/11/2022

PRO: Ký hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

03/08/2022

PRO: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/07/2022

PRO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PRO của CTCP Procimex Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại phòng họp CN Công ty thành viên tại Đắk Nông – Số 12 Nguyễn Tất Thành, tổ dân phố 01, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;
+ Và các nội dung khác (nếu có).

03/06/2022

PRO: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/05/2022

PRO: Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Trung tâm Chế biến Gia súc Gia cầm Đà Nẵng

16/05/2022

PRO: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

PRO: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

PRO: Nghị quyết Hội đồng quản trị phê chuẩn việc sử dụng tín dụng của công ty con

28/03/2022

PRO: Báo cáo tài chính năm 2021

28/03/2022

PRO: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

07/02/2022

PRO: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

25/11/2021

PRO: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

01/09/2021

VietstockFinance - PRO: Giảm ngay 25% phí dành cho nhà đầu tư cá nhân

VietstockFinance là cổng thông tin tài chính được Vietstock dày công nghiên cứu và phát triển trong nhiều năm qua. VietstockFinance có nhiều công cụ và tính năng chuyên biệt, thông tin trực quan, giúp nhà đầu tư dễ dàng phân tích và đưa ra chiến lược giao dịch trên thị trường chứng khoán.

21/07/2021

PRO: Điều lệ sửa đổi theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/07/2021

19/07/2021

PRO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

16/07/2021

PRO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

02/07/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PRO của CTCP Procimex Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/07/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/07/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/07/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Phòng họp CN Công ty thành viên tại Đắk Nông – Số 12 Nguyễn Tất Thành, tổ dân phố 01, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;
+ Và các nội dung khác (nếu có).

29/06/2021

PRO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/06/2021

PRO: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021