Tin tức & sự kiện

28/07/2022

BWE báo lãi ròng quý 2 tăng 24%

CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (HOSE: BWE) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2022 ghi nhận lãi ròng tăng 24% so với cùng kỳ, lên 209.5 tỷ đồng.

27/07/2022

PRT: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

23/07/2022

PRT: Công bố thông tin về việc nhận được đơn từ chức của Ông Nguyễn Mai Khánh Trình - Giám đốc Tài chính

22/07/2022

PRT: Thông báo về việc tạm dừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do không công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/06/2022

PRT: Thông báo hủy danh sách cổ đông chốt ngày 26/05/2022 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

11/06/2022

PRT: Quyết định về việc hủy phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

25/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PRT của Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương- CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 30/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Sân Golf Sông Bé, số 77 Đại lộ Bình Dương, P.Lái Thiêu, TX.Thuận An, Bình Dương.
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021; tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 và định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo của TGĐ về kết quả kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021;
+ Tờ trình phân phối LNST năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả cho năm 2022;
+ Tờ trình quy chế hoạt động của HĐQT;
+ Tờ trình Quy chế hoạt động của BKS;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
+ Bầu cử thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

17/05/2022

PRT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/05/2022

PRT: Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 07/4/2022

22/04/2022

PRT: Quyết định về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

22/04/2022

PRT: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

PRT: Đặng Thị Mười - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 500,000 CP

06/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PRT của Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương- CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 18/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Sân Golf Sông Bé, số 77 Đại lộ Bình Dương, P.Lái Thiêu, TP.Thuận An, Bình Dương.
          - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung:
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021;
+ Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2021;
+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Tờ trình phân phối LNST năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả cho năm 2022
          - Nội dung họp: + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

01/04/2022

PRT: Báo cáo tài chính năm 2021

30/03/2022

PRT: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

23/03/2022

PRT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/03/2022

PRT: Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2022

16/03/2022

PRT: Đặng Thị Mười - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 500,000 CP

08/03/2022

PRT: Đặng Thị Mười - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 500,000 CP

05/03/2022

PRT: Công bố thông tin nhận được Quyết định khởi tố bị can đối với ông Võ Hồng Cường - Thành viên HĐQT của Tổng công ty