DNSE Detail Stock PSC

HNX: CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

Vận tải hàng hóa đường thủy

logo

PSC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

79.20 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

7.51 tỷ

Doanh thu

730 tỷ

4.64%

1,043.63

0

0.21

77.40%

6.18%

3.11%

9.87%

25.23%

25%

5.88%

7.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex

52.73%

CTCP Đầu tư Partners Việt Nam

18.85%

Phạm Chí Giao

6.39%

Phạm Chí Hà

1.63%

Khác

20.40%

Tin tức & Sự kiện