Tin tức & sự kiện

12/12/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/12

25/09/2023

PSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 100 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSL của CTCP Chăn nuôi Phú Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 1%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 100 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 25/10/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến nhận cổ tức.năm 2022

22/09/2023

PSL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

19/09/2023

DN chăn nuôi heo đầu tiên ước tính KQKD 9 tháng, doanh thu cả năm dự kiến tăng 49%

18/09/2023

Doanh nghiệp chăn nuôi heo đầu tiên công bố ước kết quả 9 tháng 

HĐQT CTCP Chăn nuôi Phú Sơn (UPCoM: PSL) ngày 15/09 đã họp thống nhất dự ước kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng và cả năm 2023.

18/09/2023

PSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/09/2023

PSL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tưc năm 2022

27/07/2023

PSL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

03/07/2023

Hiệu ứng chốt NAV

27/06/2023

PSL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

23/06/2023

PSL: Thay đổi nhân sự

19/06/2023

PSL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/05/2023

PSL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/05/2023

PSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/05/2023

Nhóm Dầu khí tăng gấp sau thông tin về Lô B

19/05/2023

Cổ phiếu dầu khí bất ngờ bùng nổ đi ngược thị trường, điều gì đang xảy ra?

11/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSL của CTCP Chăn nuôi Phú Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 22/06/2023
          - Nội dung họp: Thông qua báo cáo HĐQT năm 2022, báo cáo BKS năm 2022, Báo cáo kiểm toán năm 2022 và các nội dung khác có liên quan.
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn, số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

28/04/2023

PSL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

25/04/2023

PSL: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023