DNSE Detail Stock PTI
PTI

PTI

HNX: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

31/01/2023

CẬP NHẬT

31/01/2023

Tổng quan

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện hoạt động trong lĩnh vực:

- Các dịch vụ bảo hiểm...
- Nhận và nhượng tái bảo hiểm liên quan đến các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ theo quy định của BTC
- Giám định, điều tra, tính toán, phân bổ tổn thất...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của PTI

Giá hiện tại

-3,504

0

0

-

0.34

-

0

38.23%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Phạm Minh Hương

Tổng giám đốc

Nguyễn Kim Lân

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện hoạt động trong lĩnh vực:

- Các dịch vụ bảo hiểm...
- Nhận và nhượng tái bảo hiểm liên quan đến các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ theo quy định của BTC
- Giám định, điều tra, tính toán, phân bổ tổn thất...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 18/06/1998: Tiền thân là CTCP Bảo hiểm Bưu điện được thành lập theo Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm số 10TC/GCN của Bộ Tài chính, Giấy phép thành lập số 3633/GP-UP ngày 01/08/1998 của UBND Tp.Hà Nội (Nay theo Giấy phép số 41A GP/KDBH ngày 01/2/2007 của Bộ Tài chính).

- Ngày 30/6/2010: PTI được phép thay đổi tên từ công ty thành Tổng công ty.

- Ngày 02/03/2011: Chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). .

- Ngày 06/08/2012: Công ty tăng vốn điều lệ lên 503,957 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

14.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của PTI dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 14.0 năm)


Ban giám đốc

16.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của PTI dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 16.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 5 cổ đông lớn sở hữu 96.21% công ty.