DNSE Detail Stock PV2
PV2

CTCP Đầu tư PV2

HNX: CTCP Đầu tư PV2

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

27/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

27/02/2024

Tổng quan

CTCP Đầu tư PV2 hoạt động trong lĩnh vực:

- Đầu tư, kinh doanh bất động sản
- Đầu tư tài chính, khai thác các loại hình sau đầu tư...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của CTCP Đầu tư PV2

Giá hiện tại

228

0

0

-

1.62

-

0

0.18%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Phúc Anh

Tổng giám đốc

Vũ Xuân Hân

Website

CTCP Đầu tư PV2 hoạt động trong lĩnh vực:

- Đầu tư, kinh doanh bất động sản
- Đầu tư tài chính, khai thác các loại hình sau đầu tư...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 26/06/2007: Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 được thành lập với sô vốn điều lệ ban đầu làm 150 tỷ đồng.
- Năm 2008: Tăng vốn điều lệ lên 182.5 tỷ đồng.
- Năm 2010: Tăng vốn điều lệ lên 373.5 tỷ đồng.
- Ngày 16/12/2010: Chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Thành viên Hội đồng quản trị

9.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của PV2 dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 9.0 năm)


Ban giám đốc

6.7 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của PV2 dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 6.7 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 50.80% công ty.