DNSE Detail Stock PVA

UPCOM: CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

Xây dựng công trình khác

logo

PVA

Tin tức

Điểm danh 9 mã cổ phiếu vừa bị đình chỉ giao dịch

PVA

0.00%

KSH

0.00%

+5

06/06/2024

Điểm danh 9 mã cổ phiếu vừa bị đình chỉ giao dịch

Loạt doanh nghiệp BĐS một thời vàng son bị đình chỉ giao dịch cổ phiếu

PVA

0.00%

KSH

-20.00%

+6

04/06/2024

Loạt doanh nghiệp BĐS một thời vàng son bị đình chỉ giao dịch cổ phiếu

18 cổ phiếu bị đình chỉ, hạn chế giao dịch trên sàn HNX

PVA

0.00%

KSH

-20.00%

+14

27/05/2024

18 cổ phiếu bị đình chỉ, hạn chế giao dịch trên sàn HNX

Doanh nghiệp từng nộp thuế cao nhất tỉnh Nghệ An, nay "đội sổ" nợ thuế

PVA

+25.00%

B82

0.00%

30/12/2023

Doanh nghiệp từng nộp thuế cao nhất tỉnh Nghệ An, nay "đội sổ" nợ thuế

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tỷ lệ 9:11 giá 10000 đồng/CP

PVA

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

PVA

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên lần 1 năm 2016

PVA

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2014

PVA

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

PVA

0.00%

09/11/2023

Trả cổ tức năm 2008 bằng tiền 1000 đồng/CP

PVA

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

PVA

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2015

PVA

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2013

PVA

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

PVA

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

PVA

0.00%

09/11/2023

PVA: Thông báo về trạng thái chứng khoán

PVA

0.00%

09/10/2023

PVA: Quyết định về việc duy trì hạn chế giao dịch

PVA

0.00%

09/10/2023

PVA: Báo cáo tài chính quý 2/2023

PVA

0.00%

21/07/2023

PVA: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

PVA

0.00%

11/07/2023

PVA: Thông báo về trạng thái chứng khoán

PVA

0.00%

11/07/2023