Tin tức & sự kiện

28/07/2022

PVA: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

26/07/2022

PVA: Báo cáo tài chính quý 2/2022

26/05/2022

PVA: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

23/05/2022

PVA sẽ tạm dừng kinh doanh trong vòng 1 năm

Ngày 20/05, HĐQT CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (UPCoM: PVA) đã thông qua nghị quyết về việc tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh.

21/05/2022

PVA: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm dừng sản xuất kinh doanh

21/05/2022

PVA: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

26/04/2022

PVA: Lê Thị Kim Chi không còn là cổ đông lớn

26/04/2022

PVA: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lê Thị Kim Chi

12/03/2022

PVA: Nguyễn Văn Phúc - Kế toán trưởng - đã bán 1,000 CP

02/03/2022

PVA: Nguyễn Văn Phúc - Kế toán trưởng - đăng ký bán 1,000 CP

24/02/2022

PVA: Phan Quốc Hùng - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 6,450 CP

24/02/2022

PVA: Nguyễn Ngọc Bảng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 26,900 CP

28/01/2022

PVA: Báo cáo tài chính quý 4/2021

20/01/2022

PVA: Nguyễn Ngọc Bảng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 26,910 CP

20/01/2022

PVA: Phan Quốc Hùng - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 6,450 CP

12/11/2021

PVA: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố báo cáo tài chính bán niên 2021 đã được soát xét

10/11/2021

PVA: Báo cáo tài chính quý 3/2021

23/07/2021

PVA: Báo cáo tài chính quý 2/2021

08/06/2021

PVA: Báo cáo thường niên 2020

21/05/2021

PVA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021