DNSE Detail Stock PVC
PVC

Hóa chất & DV dầu khí

HNX: Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

29/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

29/02/2024

Tổng quan

Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí, xi măng giếng khoan và các chất dùng trong khoan thăm dò, khai thác Dầu khí…
- Dịch vụ dung dịch khoan và các dịch vụ kỹ thuật khác.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Hóa chất & DV dầu khí

Giá hiện tại

252

0

0

-

1.33

-

0

49.00%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Trương Đại Nghĩa

Tổng giám đốc

Phan Công Thành

Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí, xi măng giếng khoan và các chất dùng trong khoan thăm dò, khai thác Dầu khí…
- Dịch vụ dung dịch khoan và các dịch vụ kỹ thuật khác.

Lịch sử phát triển:

- Năm 1990: Tiền thân là công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí thành lập.

- Ngày 12/8/1991: Thành lập Công ty ADF - Việt Nam (nay là Công ty Liên doanh M-I Viet Nam).

- Ngày 18/10/2005: CTCP Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí chính thức đi vào hoạt động.

- Ngày 15/11/2007: Chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). .

- Ngày 30/05/2008: Chuyển đổi thành Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí - Công ty Cổ phần. .

- Ngày 09/01/2020: Đổi tên thành Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu Khí - Công ty Cổ phần.

Thành viên Hội đồng quản trị

7.6 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của PVC dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 7.6 năm)


Ban giám đốc

5.4 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của PVC dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 5.4 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 41.00% công ty.