Tin tức & sự kiện

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 PVY - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,6 lần so với cùng kỳ, đạt 20,38 tỷ đồng.

12/10/2023

PVY: Thay đổi nhân sự

15/09/2023

Cổ phiếu dầu khí 'rực cháy'

21/08/2023

PVY: Thông báo về trạng thái chứng khoán

21/08/2023

PVY: Quyết định về việc duy trì hạn chế giao dịch

17/08/2023

PVY: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

26/07/2023

PVY: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

21/07/2023

PVY: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/07/2023

PVY: Báo cáo tài chính quý 2/2023

20/07/2023

BCTC Quý 2/2023 PVY - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 35,68 tỷ đồng

14/07/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVY của CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: tại Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (Địa chỉ: 65A2 Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp

11/07/2023

PVY: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

07/07/2023

PVY: Thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

05/07/2023

PVY: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

22/05/2023

PVY: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

16/05/2023

PVY: Thay đổi nhân sự

08/05/2023

BCTC 1/2023 PVY ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 22,05 tỷ đồng quý I.

05/05/2023

PVY: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2023

PVY: Giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng cổ phiếu bị hạn chế giao dịch

18/04/2023

PVY: Báo cáo tài chính quý 1/2023