Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 PVY - Lại một năm kết quả kinh doanh đi xuống.

16/01/2023

Doanh nghiệp chế tạo giàn khoan Dầu khí PV Shipyard lỗ gấp đôi trong năm 2022, lỗ luỹ kế hơn 1.000 tỷ đồng

CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) vừa công bố BCTC quý 4/2022, ghi nhận doanh thu gần 94 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Công ty báo lỗ gộp hơn 4 tỷ, trong khi cùng kỳ có lãi. Ngành nghề kinh doanh chính chuyên đóng mới, sửa chữa, hoán cải các loại giàn khoan, giàn khoan khai thác dầu khí, tàu thủy, phương tiện nổi và các thiết bị liến quan; kinh doanh các loại thiết bị và nguyên vật liệu liên quan.

05/01/2023

PVY: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

05/01/2023

PVY: Ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

31/10/2022

PVY: Báo cáo tài chính quý 3/2022

19/08/2022

PVY: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

18/08/2022

PVY: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

16/08/2022

PVY: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

19/07/2022

PVY tiếp tục "xa bờ", lỗ lũy kế lên đến 940 tỷ đồng

CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (UPCoM: PVY) báo lỗ thêm 23 tỷ đồng trong quý 2/2022, nối dài chuỗi thua lỗ triền miên từ quý 3/2016 đến nay.

18/07/2022

PVY: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/06/2022

PVY: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/05/2022

PVY: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/05/2022

PVY: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVY của CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Thực hiện chốt danh sách cổ đông để mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau.

12/05/2022

PVY dự kiến thua lỗ gần 50 tỷ đồng trong năm 2022

Theo Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (UPCoM: PVY) đặt kế hoạch tổng doanh thu 2022 hơn 422 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước và lỗ sau thuế 48.87 tỷ đồng.

11/05/2022

PVY: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/05/2022

PVY: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện chốt danh sách cổ đông để mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

PVY: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

21/04/2022

PVY: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

PVY: Báo cáo tài chính quý 1/2022