DNSE Detail Stock PXC
PXC

P.triển Đô thị DK

UPCOM: CTCP Phát triển Đô thị Dầu khí

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

20/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

20/02/2024

Tổng quan

CTCP Phát triển Đô thị Dầu khí hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông,...
- Đầu tư và kinh doanh BĐS. Đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, các khu nhà ở, cao ốc văn phòng,...
- Kinh doanh vận tải vật tư, hàng hóa, hành khách bằng đường bộ và đường thủy
- Cung cấp các dịch vụ nhà ở hạ tầng;...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của P.triển Đô thị DK

Giá hiện tại

-102

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

09/10/2023

PXC: Quyết định về việc duy trì hạn chế giao dịch

09/10/2023

PXC: Thông báo về trạng thái chứng khoán

06/07/2023

PXC: Thay đổi nhân sự

03/07/2023

PXC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

16/06/2023

PXC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PXC của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2023 của Giám đốc Công ty;
- Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty;
- Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
          - Nội dung họp: - Thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và phương án thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2022, kế hoạch 2023;
- Thông qua Tờ trình hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty;
- Thông qua Tờ trình đổi tên viết tắt của Công ty;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế Quản lý hợp đồng, Quy chế tiền lương, Quy chế quản lý tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty;
          - Nội dung họp: - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Các nội dung khác (nếu có).
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng PVC-Mekong, Lô D, Khu đô thị Dầu khí, đường Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Quang Hưng

CTCP Phát triển Đô thị Dầu khí hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông,...
- Đầu tư và kinh doanh BĐS. Đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, các khu nhà ở, cao ốc văn phòng,...
- Kinh doanh vận tải vật tư, hàng hóa, hành khách bằng đường bộ và đường thủy
- Cung cấp các dịch vụ nhà ở hạ tầng;...

Lịch sử phát triển:

- CTCP Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong) hình thành từ sự hợp tác phát triển toàn diện giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và UBND tỉnh Cà Mau
- Đơn vị chính thức hoạt động theo mô hình CTCP từ tháng 02/2008 với VĐL 100 tỷ đồng
- Ngày 09/02/2017 giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 400 đ/cp.

Thành viên Hội đồng quản trị

1.7 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của PXC mới (nhiệm kỳ trung bình 1.7 năm)


Ban giám đốc

11.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của PXC dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 11.0 năm)