Tin tức & sự kiện

22/11/2022

PXS: Thay đổi người công bố thông tin

22/11/2022

PXS: Thay đổi nhân sự

27/10/2022

PXS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

24/10/2022

PXS: Đinh Văn Tân - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

19/09/2022

PXS: Đinh Văn Tân - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 11,000 CP

01/09/2022

PXS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

08/08/2022

PXS báo lỗ sau thuế quý 2 gần 30 tỷ đồng

CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (UPCoM: PXS) ghi nhận lỗ sau thuế gần 30 tỷ đồng trong quý 2/2022, cùng kỳ lãi hơn 800 triệu đồng. Đây cũng là quý thứ 2 liên tiếp doanh nghiệp báo lỗ.

03/08/2022

PXS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

28/07/2022

PXS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

08/07/2022

Giao dịch lần đầu - 60,000,000 CP

01/07/2022

PXS: Ngày 08/07/2022, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Kết cấu Kim loại và Xây lắp Dầu khí (PXS)

01/07/2022

PXS: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Kết cấu kim loại và lắp máy Dầu khí (PXS)

24/06/2022

PXS: Bổ nhiệm Ông Phan Khắc mẫn giữ chức vụ Giám đốc, Người đại diện pháp luật của Công ty

23/06/2022

Hủy niêm yết cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí như sau:

23/06/2022

Giao dịch trở lại UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí như sau:

15/06/2022

PXS: Quyết định của Cục thi hành án Dân sự TP.Hà Nội về việc giải tỏa kê biên tài sản

09/06/2022

PXS: Thông báo nhận được quyết định của cục thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội về việc thu hồi quyết định về thi hành án

02/06/2022

PXS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

01/06/2022

PXS mong HOSE cân nhắc không hủy niêm yết cổ phiếu

CTCP Kết cấu kim loại và lắp máy Dầu khí (HOSE: PXS) vừa giải trình về lý do dẫn đến quyết định hủy niêm yết bắt buộc của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE).

31/05/2022

PXS: Giải trình ý kiến kiểm toán BCTC năm 2021 kèm xác nhận TCKT