DNSE Detail Stock QNS

UPCOM: CTCP Đường Quảng Ngãi

Sản xuất sữa và sản phẩm sữa

logo

QNS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

17,669 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

2,399 tỷ

Doanh thu

10,414 tỷ

12.34%

6,720.46

0

0.76

-17.97%

29.49%

18.89%

34.21%

41.33%

80%

8.73%

40.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Huỳnh Bích Ngọc

19.41%

Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Phát

15.56%

Võ Thành Đàng

7.85%

CTCP Dinh Dưỡng Nutifood Bình Dương

4.44%

Khác

52.74%

Tin tức & Sự kiện