DNSE Detail Stock QNT
QNT

UPCOM: Trung tâm Tư vấn xây dựng thị xã Điện Bàn

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

22/09/2023

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

22/09/2023

Tổng quan

Trung tâm Tư vấn xây dựng thị xã Điện Bàn hoạt động trong lĩnh vực:

- Tư vấn xây dựng
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của

Giá hiện tại

336

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đức Dũng

Tổng giám đốc

Website

Trung tâm Tư vấn xây dựng thị xã Điện Bàn hoạt động trong lĩnh vực:

- Tư vấn xây dựng

Lịch sử phát triển:

- Ngày 09/01/2020, ngày đầu tiên cổ phiếu giao dịch trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 11,100 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

3.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của QNT có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.0 năm)


Ban giám đốc

3.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của QNT có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.0 năm)