Tin tức & sự kiện

18/01/2024

BCTC Quý 4/2023 QST - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 29,23% so với cùng kỳ, lãi 6,56 tỷ đồng.

21/10/2023

BCTC Quý 3/2023 QST - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 3,34 tỷ đồng

06/09/2023

Sau 10 tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 23 tỷ đồng

06/09/2023

Giá trị giao dịch bình quân phiên trên HNX tăng 26,3% trong tháng 8

06/09/2023

Tháng 8, thanh khoản trên HNX tăng 26,3% so với tháng trước

21/08/2023

QST: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

31/07/2023

QST: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

24/07/2023

QST: Báo cáo tài chính quý 2/2023

20/07/2023

BCTC Quý 2/2023 QST - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 1,05 tỷ đồng, giảm 80,91% so với cùng kỳ.

14/06/2023

QST: Thông báo hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023

07/06/2023

QST: Thay đổi nhân sự

12/05/2023

QST: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

11/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QST của CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở văn phòng Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh. Địa chỉ: số 10 phố Long Tiên, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/05/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

10/05/2023

QST: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/05/2023

BCTC 1/2023 QST - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 4,47 tỷ đồng tăng 713,2% so với cùng kỳ.

08/05/2023

QST sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 18%

CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh (HNX: QST) thông báo chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/05/2023.

05/05/2023

QST: Thông báo trả cổ tức năm 2022

24/04/2023

QST: Báo cáo tài chính quý 1/2023

19/04/2023

QST: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/03/2023

QST: Báo cáo trở thành cổ đông lớn : Vũ Thế Anh