Tin tức & sự kiện

12/01/2023

QST: Thông báo hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022

24/10/2022

QST: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/10/2022

QST: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

17/10/2022

QST: Thông báo về việc bổ nhiệm Ông Vũ Thế Hòa giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty và thay đổi người đại diện theo pháp luật thay thế Ông Vũ Thế Bân

28/09/2022

QST: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

21/09/2022

QST: Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

17/08/2022

QST: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/07/2022

QST: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

QST: Báo cáo tài chính quý 2/2022

22/06/2022

QST: Quyết định của HĐQT về việc tái bổ nhiệm chức danh quản lý Công ty đối với Thành viên HĐQT

25/04/2022

QST: Báo cáo tài chính quý 1/2022

05/04/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QST của CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/04/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở văn phòng Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh. Địa chỉ: số 10 phố Long Tiên, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/04/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

01/04/2022

QST: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/03/2022

QST: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/03/2022

QST: Giải trình KQKD năm 2021

23/03/2022

QST: Giải trình kết quả kinh doanh năm 2021

22/03/2022

QST: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

22/03/2022

QST: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2021

15/03/2022

QST: Báo cáo thường niên 2021

10/03/2022

QST: Báo cáo tài chính năm 2021