Tin tức & sự kiện

05/09/2022

RAL: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

05/09/2022

RAL: Quyết định của HĐQT về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

26/08/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông như sau:

24/08/2022

RAL: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

19/08/2022

RAL chốt quyền tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25%

CTCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (HOSE: RAL) vừa có Nghị quyết thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% (2,500 đồng/cp).

18/08/2022

RAL: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 cho CĐHH

18/08/2022

RAL: Điều lệ tổ chức và hoạt động

29/07/2022

RAL: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

18/07/2022

RAL báo lãi sau thuế quý 2 tăng 12% nhờ áp dụng mô hình kinh doanh số

Với kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng ổn định trong quý 2, lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2022 của CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HOSE: RAL) đã tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021.

18/07/2022

RAL: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2022 so với quý 2/2021

18/07/2022

RAL: Link BCTC quý 2/2022 và hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

05/07/2022

RAL: Quyết định số 2739 HĐQT và Quyết định 2741 BKS ngày 04/07/2022

28/06/2022

RAL: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

28/06/2022

RAL: Thông báo thay đổi Thành viên HĐQT và BKS

07/06/2022

RAL: Quyết định của HĐQT về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021

04/06/2022

RAL: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

02/06/2022

Giao dịch bổ sung - 10,772,419 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của  Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông như sau:

01/06/2022

RAL: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

31/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông như sau:

31/05/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông như sau: