Tin tức & sự kiện

19/01/2023

Bóng đèn Rạng Đông (RAL) lãi kỷ lục 210 tỷ đồng trong quý 4, EPS đạt 9.130 đồng

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán: RAL)  đã công bố BCTC quý 4/2022 và lũy kế cảnăm 2022. Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 2.806 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Năm 2022, RAL đặt kế hoạch doanh thu đạt 5.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 345 tỷ đồng.

18/01/2023

RAL: Giải trình chênh lệch KQKD quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

10/01/2023

RAL: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

31/10/2022

RAL: Thông báo quyết định của Cục thuế Hà Nội về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế

20/10/2022

RAL: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3/2022 so với quý 3/2021

20/10/2022

RAL: BCTC quý 3 năm 2022

05/09/2022

RAL: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

05/09/2022

RAL: Quyết định của HĐQT về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

26/08/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông như sau:

24/08/2022

RAL: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

19/08/2022

RAL chốt quyền tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25%

CTCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (HOSE: RAL) vừa có Nghị quyết thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% (2,500 đồng/cp).

18/08/2022

RAL: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 cho CĐHH

18/08/2022

RAL: Điều lệ tổ chức và hoạt động

15/08/2022

RAL: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

15/08/2022

RAL: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

RAL: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

18/07/2022

RAL báo lãi sau thuế quý 2 tăng 12% nhờ áp dụng mô hình kinh doanh số

Với kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng ổn định trong quý 2, lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2022 của CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HOSE: RAL) đã tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021.

18/07/2022

RAL: Link BCTC quý 2/2022 và hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

18/07/2022

RAL: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2022 so với quý 2/2021

18/07/2022

RAL: BCTC quý 2 năm 2022