Tin tức & sự kiện

31/08/2023

RCC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

31/08/2023

RCC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

02/08/2023

RCC: Báo cáo tài chính quý 2/2023

02/08/2023

BCTC Quý 2/2023 RCC - Lợi nhuận Quý 2 gấp 5 lần so với cùng kỳ, đạt 12,27 tỷ đồng.

02/08/2023

RCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

01/08/2023

RCC: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

23/06/2023

RCC: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

09/06/2023

RCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

26/05/2023

BCTC 1/2023 RCC - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 11,47 tỷ đồng quý I.

04/05/2023

RCC: Báo cáo tài chính quý 1/2023

13/04/2023

RCC: Báo cáo thường niên 2022

04/04/2023

BCTC 2022 RCC - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 24 tỷ đồng.

03/04/2023

RCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

31/03/2023

RCC: Điều chỉnh thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/03/2023

RCC: Báo cáo tài chính năm 2022

26/03/2023

RCC: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)

21/03/2023

RCC: Ngày 28/03/2023, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

14/03/2023

RCC: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 60,385 cổ phiếu

08/03/2023

RCC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

28/02/2023

RCC: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán