DNSE Detail Stock RCC

UPCOM: CTCP Tổng Công ty Công trình Đường sắt

Xây dựng cầu đường

logo

RCC

Tin tức

“Đổi đá lấy tiền”, cổ phiếu một công ty niêm yết tăng hơn 400% sau 3 tháng

RCC

HMR

5 ngày trước

“Đổi đá lấy tiền”, cổ phiếu một công ty niêm yết tăng hơn 400% sau 3 tháng

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

RCC

0.00%

05/04/2024

Lãnh đạo 'shopping' cổ phiếu dịp cận Tết Nguyên đán: Giao dịch lớn tại NVL, PC1, VNC

RCC

0.00%

PC1

+0.99%

+4

30/01/2024

Lãnh đạo 'shopping' cổ phiếu dịp cận Tết Nguyên đán: Giao dịch lớn tại NVL, PC1, VNC

RCC: Người nhà chủ tịch muốn bán ra lượng lớn cổ phiếu

RCC

0.00%

11/01/2024

RCC: Người nhà chủ tịch muốn bán ra lượng lớn cổ phiếu

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 11/1

RCC

0.00%

SBM

0.00%

+6

11/01/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 11/1

RCC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

RCC

+0.59%

31/08/2023

RCC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

RCC

+0.59%

31/08/2023

RCC: Báo cáo tài chính quý 2/2023

RCC

-14.14%

02/08/2023

RCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

RCC

-14.14%

02/08/2023

RCC: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

RCC

0.00%

01/08/2023

RCC: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

RCC

0.00%

23/06/2023

RCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

RCC

+13.84%

09/06/2023

RCC: Báo cáo tài chính quý 1/2023

RCC

0.00%

04/05/2023

RCC: Báo cáo thường niên 2022

RCC

13/04/2023

RCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

RCC

03/04/2023

RCC: Điều chỉnh thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

RCC

31/03/2023

RCC: Báo cáo tài chính năm 2022

RCC

27/03/2023

RCC: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)

RCC

26/03/2023

RCC: Ngày 28/03/2023, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

RCC

21/03/2023

RCC: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 60,385 cổ phiếu

RCC

14/03/2023