DNSE Detail Stock RCD
RCD

RCC

UPCOM: CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao su

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

26/01/2023

CẬP NHẬT

26/01/2023

Tổng quan

CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao su hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây dựng các công trình dân dụng và trang trí nội thất
- Khai hoang cải tạo đồng ruộng và công nghiệp khác, trang trí nội ngoại thất, lắp đặt thiết bị nước
- Thi công đường cấp phối, thấm nhập nhựa, thi công công trình thủy lợi phục vụ ngành cao su và nông nghiệp
- Đầu tư phát triển nhà ở phục vụ ngành nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm và nông thôn
- Tư vấn xây dựng
- Thi công đường bê tông nhựa nóng, đường dây tải điện và trạm biến thế 35Kv
- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
- Kinh doanh địa ốc...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của RCC

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

0

0.13%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

18/07/2022

RCD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

06/07/2022

RCD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/06/2022

RCD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RCD của CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao su như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến tổ chức đại hội 28/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến Số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
          - Nội dung họp: + Báo cáo Hội đồng Quản trị
+ Báo cáo hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám Đốc năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
+ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021
          - Nội dung họp: + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT
+ Và một số nội dung khác trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

17/05/2022

RCD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/05/2022

RCD: Nghị quyết và biên bản họp Hội đồng quản trị về việc chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Mai Hoàng

Tổng giám đốc

Trần Xuân Chương

CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao su hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây dựng các công trình dân dụng và trang trí nội thất
- Khai hoang cải tạo đồng ruộng và công nghiệp khác, trang trí nội ngoại thất, lắp đặt thiết bị nước
- Thi công đường cấp phối, thấm nhập nhựa, thi công công trình thủy lợi phục vụ ngành cao su và nông nghiệp
- Đầu tư phát triển nhà ở phục vụ ngành nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm và nông thôn
- Tư vấn xây dựng
- Thi công đường bê tông nhựa nóng, đường dây tải điện và trạm biến thế 35Kv
- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
- Kinh doanh địa ốc...

Lịch sử phát triển:

- Là thành viên của TĐ CN Cao su Việt Nam, được thành lập ngày 04/03/1993 với tên gọi ban đầu là Xí nghiệp kỹ thuật xây dựng cơ bản Cao su
- Năm 1995: Xí nghiệp đổi tên thành Công ty Kỹ thuật Xây dựng Cơ bản Cao su
- Năm 2004: Công ty CPH và đổi tên thành CTCP Kỹ thuật Xây dựng cơ bản và địa ốc Cao su với VĐL ban đầu là 10 tỷ đồng
- Ngày 16/11/2012: Công ty đổi tên thành CTCP Xây dựng-Địa ốc Cao su
- Ngày 12/05/2010: Được UBCKNN chấp thuận trở thành CTĐC
- Ngày 06/02/2015: Cổ phiếu của công ty chính thức được giao dịch trên UPCoM

Thành viên Hội đồng quản trị

18.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của RCD dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 18.0 năm)


Ban giám đốc

18.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của RCD dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 18.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 55.74% công ty.