Tin tức & sự kiện

30/01/2023

BCTC 4/2022 RCL - Lợi nhuận giảm 53,62% trong năm 2022.

30/01/2023

RCL: Báo cáo tài chính quý 4/2022

17/01/2023

RCL: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

14/11/2022

Doanh nghiệp bất động sản nhà ở ảm đạm sau 9 tháng

9 tháng đầu năm 2022, ngành bất động sản liên tiếp đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt liên quan đến dòng tiền. Trong bối cảnh chung của ngành không thuận lợi, các doanh nghiệp phát triển bất động sản dân dụng cũng chịu không ít ảnh hưởng, dẫn đến kết quả kinh doanh kém khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2021.

21/10/2022

RCL: Báo cáo tài chính quý 3/2022

06/09/2022

RCL: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Bảo Huy giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

25/08/2022

Giao dịch bổ sung - 1,259,784 CP

24/08/2022

RCL: Giải trình chênh lệch BCTC bán niên 2022 so với cùng kỳ năm trước

19/08/2022

RCL: Ngày 25/08/2022, ngày giao dịch đầu tiên 1,259,784 cổ phiếu niêm yết bổ sung

17/08/2022

RCL: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

17/08/2022

RCL: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

03/08/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,259,784 CP

01/08/2022

RCL: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 1,259,784 cổ phiếu

26/07/2022

RCL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

21/07/2022

RCL: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

RCL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

05/07/2022

RCL: TB thay đổi SLCP biểu quyết lưu hành

05/07/2022

RCL: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu biểu quyết lưu hành

05/07/2022

RCL: Thư mời họp đại hội cổ đông bất thường

05/07/2022

RCL: Thư mời họp ĐHCĐ bất thường