Tin tức & sự kiện

09/09/2022

RIC: Thay đổi nhân sự

22/08/2022

RIC: Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 trước và sau soát xét

15/08/2022

RIC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/07/2022

RIC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

RIC báo lỗ quý thứ 11 liên tiếp, gia tăng khoản vay Công ty Lam Xuân

Dù không còn kinh doanh dưới giá vốn nhưng CTCP Quốc tế Hoàng Gia (UPCoM: RIC) vẫn không thể thoát lỗ trong quý 2/2022, qua đó nối dài chuỗi báo lỗ lên 11 quý liên tiếp.

12/07/2022

RIC: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

15/06/2022

RIC: Thay đổi nhân sự

26/05/2022

Giao dịch lần đầu - 28,708,169 CP

13/05/2022

Hủy niêm yết cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (mã CK: RIC) với nội dung như sau:

13/05/2022

Giao dịch trở lại UPCoM


05/05/2022

RIC: Điều lệ công ty sửa đổi

05/05/2022

RIC: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

27/04/2022

RIC: Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

22/04/2022

RIC: Bổ sung, cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

20/04/2022

RIC: Báo cáo thường niên năm 2021

14/04/2022

Hủy niêm yết cổ phiếu RIC từ ngày 13/05

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có quyết định hủy niêm yết đối với hơn 28.7 triệu cổ phiếu RIC của CTCP Quốc tế Hoàng Gia.

14/04/2022

RIC: Thông báo về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu

14/04/2022

RIC: Quyết định hủy niêm yết cổ phiếu

06/04/2022

RIC: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022