DNSEDNSE Logo
Entrade X brandDNSE 5 stars
DNSE Detail Stock S99
S99

SCI

HNX: CTCP SCI

5 NGÀY

4.76%

1 NĂM

-36.23%

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

26/05/2022

CẬP NHẬT

26/05/2022

Tổng quan

CTCP SCI hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, nhà ở, giao thông, thủy lợi, thủy điện, bưu điện, hạ tầng kỹ thuật
- Xây lắp các công trình thủy điện: Hệ thống đường giao thông, nhà xưởng, các công trình giao thông, thủy lợi như cầu cống, hệ thống các công trình thủy lợi, các công trình hạ tầng kỹ thuật như nền móng, hệ thống chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của SCI

LNST cổ đông công ty mẹ

69 tỷ

Doanh thu

5,985 tỷ

VỐN HÓA

0 tỷ

Giá hiện tại

EPS

1,311

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

0.77

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

0

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Công Hùng

Tổng giám đốc

Nguyễn Văn Phúc

CTCP SCI hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, nhà ở, giao thông, thủy lợi, thủy điện, bưu điện, hạ tầng kỹ thuật
- Xây lắp các công trình thủy điện: Hệ thống đường giao thông, nhà xưởng, các công trình giao thông, thủy lợi như cầu cống, hệ thống các công trình thủy lợi, các công trình hạ tầng kỹ thuật như nền móng, hệ thống chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 19/08/2003: CTCP Sông Đà 909 chính thức thành lập.

- Năm 2006: Cổ phiếu công ty chính thức được niêm yết trên HNX. .

- Năm 2007: Công ty tăng vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng. .

- Năm 2008: Công ty tăng vốn lên 29 tỷ đồng. .

- Năm 2009: Tăng vốn điều lệ lên 44.49 tỷ đồng. .

- Năm 2010: Tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng. .

- Năm 2011: Tăng vốn điều lệ lên 99.99 tỷ đồng. .

- Năm 2012: Tăng vốn điều lệ lên 124.96 tỷ đồng.

- Năm 2014: CTCP Sông Đà 9 thực hiện thoái hết phần vốn nhà nước tại CTCP Sông Đà 909.

- Năm 2015: CTCP Sông Đà 909 đổi tên thành CTCP SCI, tăng vốn điều lệ lên 370 tỷ đồng. .

- Năm 2016: Tăng vốn điều lệ lên 388.49 tỷ đồng. .

- Ngày 09/08/2019: Tăng vốn điều lệ lên 428.29 tỷ đồng. .

- Ngày 03/06/2020: Tăng vốn điều lệ lên 524.26 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

STT
Cổ đông
Cổ phần nắm giữ
Tỷ lệ
Tuổi
Năm bắt đầu
1
Nguyễn Công Hùng

CTHĐQT

10,968,669
20.92%
44
2015
2
Nguyễn Minh Hùng

TVHĐQT,Trưởng UBKTNB

62,070
0.12%
-
-
3
Đoàn Thế Anh

TVHĐQT

161,576
0.31%
44
2015
4
Nguyễn Văn Phúc

TVHĐQT

300,000
0.57%
56
2016
5
Nguyễn Chính Đại

TVHĐQT

811
0.00%
44
2019
6
Quách Thị Thanh Thủy

Thành viên UBKTNB

-
-
-
-
7
Quản Thanh Sơn

Thành viên UBKTNB

-
-
-
-

5.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của S99 dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 5.8 năm)


Ban giám đốc

STT
Cổ đông
Cổ phần nắm giữ
Tỷ lệ
Tuổi
Năm bắt đầu
1
Đoàn Thế Anh

Phó TGĐ

161,576
0.31%
44
2015
2
Nguyễn Văn Phúc

TGĐ

300,000
0.57%
56
2016
3
Phạm Văn Nghĩa

Phó TGĐ

-
-
47
2017
4
Nguyễn Văn Độ

Phó TGĐ

-
-
43
-
5
Vũ An Minh

Phó TGĐ

-
-
46
-
6
Phan Dương Mạnh

KTT

-
-
35
2019

5.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của S99 dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 5.3 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 20.92% công ty.

STT
Cổ đông
Cổ phần
Tỷ lệ
Ngày cập nhật
1

Nguyễn Công Hùng

10,968,669
20.92%
31/12/2021

Cổ đông

Tỷ lệ

Nguyễn Công Hùng

20.92%