DNSE Detail Stock S99

HNX: CTCP SCI

Xây dựng hệ thống tiện ích

logo

S99

Tin tức

Thêm 9 doanh nghiệp sắp chia cổ tức bằng cổ phiếu, tâm điểm HHV, VPI, VGS

S99

-2.65%

VC3

+4.92%

+5

2 ngày trước

Thêm 9 doanh nghiệp sắp chia cổ tức bằng cổ phiếu, tâm điểm HHV, VPI, VGS

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 16/7

S99

-0.88%

TMS

+0.39%

+5

3 ngày trước

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 16/7

SCI (S99) muốn thành lập công ty con với vốn điều lệ cao hơn công ty mẹ

S99

-2.61%

25 ngày trước

SCI (S99) muốn thành lập công ty con với vốn điều lệ cao hơn công ty mẹ

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 20/6

S99

0.00%

SSB

+1.53%

+11

29 ngày trước

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 20/6

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 12/6

S99

-1.69%

TCB

+0.10%

+9

11/06/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 12/6

Nhóm tài chính giúp thị trường hồi phục trong phiên chiều 9/4

S99

-4.88%

VN30F2404

+42

09/04/2024

Nhóm tài chính giúp thị trường hồi phục trong phiên chiều 9/4

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

S99

0.00%

05/04/2024

Thị trường khép lại tháng 3 trong vùng "an toàn"

S99

+0.77%

VN30F2404

+28

29/03/2024

Thị trường khép lại tháng 3 trong vùng "an toàn"

S99: Báo cáo tài chính năm 2023 (Công ty mẹ)

S99

+4.84%

28/03/2024

S99: Giải trình nguyên nhân LNST tại BCKQKD trên BCTC kiểm toán năm 2013 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ

S99

+4.84%

28/03/2024

S99: Báo cáo tài chính năm 2023

S99

0.00%

26/03/2024

Chất lượng tài sản của các doanh nghiệp xây dựng: Đã vơi bớt nỗi lo

S99

-0.93%

TTL

-4.65%

+3

28/02/2024

Chất lượng tài sản của các doanh nghiệp xây dựng: Đã vơi bớt nỗi lo

Doanh nghiệp xây dựng 2023: Một năm của những kỷ lục buồn

S99

+0.93%

CC1

+0.66%

+3

28/02/2024

Doanh nghiệp xây dựng 2023: Một năm của những kỷ lục buồn

Lợi nhuận doanh nghiệp xây dựng: Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về

S99

+0.93%

CC1

-0.65%

+3

27/02/2024

Lợi nhuận doanh nghiệp xây dựng: Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về

S99: Báo cáo tài chính quý 4/2023

S99

+1.11%

05/02/2024

S99: Báo cáo tài chính quý 4/2023 (công ty mẹ)

S99

+1.11%

01/02/2024

Bức tranh tài chính doanh nghiệp xây dựng: Gạt phấn son, nhìn con số thật

S99

-2.22%

HAN

-0.93%

+2

25/11/2023

Bức tranh tài chính doanh nghiệp xây dựng: Gạt phấn son, nhìn con số thật

Họp ĐHCĐ bất thường năm 2014

S99

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

S99

0.00%

09/11/2023

Trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:96

S99

0.00%

09/11/2023