Tin tức & sự kiện

26/09/2022

S99: Công văn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

21/09/2022

S99: Báo cáo kết quả đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022

16/09/2022

S99: Quyết đĩnh xử phạt hành chính của Ủy ban Chứng khoán

16/09/2022

S99: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022

14/09/2022

S99 bị phạt 130 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP SCI (HNX: S99) tổng số tiền 130 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 09/09/2022.

09/09/2022

S99: Thông báo thay đổi số lượng có quyền biểu quyết đang lưu hành

09/09/2022

S99: Thông báo kết quả thực hiện mua cổ phiếu không đặt mua hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu 2022 - Phạm Văn Nghĩa

09/09/2022

S99: Thông báo kết quả thực hiện mua cổ phiếu không đặt mua hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu 2022 -Phan Dương Mạnh

09/09/2022

S99: Thông báo kết quả thực hiện mua cổ phiếu không đặt mua hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu 2022 -Nguyễn Thị Thu Hường

09/09/2022

S99: Thông báo kết quả thực hiện mua cổ phiếu không đặt mua hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu 2022 -Vũ An Minh

09/09/2022

S99: Thông báo kết quả thực hiện mua cổ phiếu không đặt mua hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu 2022 -Nguyễn Văn Phúc

09/09/2022

S99: Thông báo kết quả thực hiện mua cổ phiếu không đặt mua hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu 2022 - Hoàng Thế Vinh

09/09/2022

S99: Thông báo kết quả thực hiện mua cổ phiếu không đặt mua hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu 2022 - Nguyễn Văn Độ

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

06/09/2022

S99: Thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

06/09/2022

S99: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022

06/09/2022

S99: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

06/09/2022

S99: Giải trình nguyên nhân LNST tại BCKQKD trên BCTC soát xét 6 tháng năm 2022 thay đổi từ 10% so với cùng kỳ

05/09/2022

S99: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

31/08/2022

S99: Đính chính Nghị quyết số 14/2022/NQ-SCI-HĐQT ngày 24/08/2022