Tin tức & sự kiện

02/02/2023

S99: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

18/01/2023

BCTC 4/2022 S99 - Lợi nhuận giảm 51,8% trong 2022.

18/01/2023

Ngành nghề kinh doanh cốt lõi thu hẹp, SCI E&C (SCI) báo lãi sau thuế năm 2022 giảm 78%

Công ty Cổ phần SCI E&C (mã CK: SCI)  đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022. Tính đến cuối quý 4/2022, tổng tài sản của công ty đạt gần 1.528 tỷ đồng - giảm 28% so với thời điểm đầu năm trong đó có tới 1.359 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn (bao gồm 73 tỷ đồng tiền mặt và tương đương cùng 334,7 tỷ đồng hàng tồn kho). Nợ phải trả của công ty giảm 37% về còn 1.050 tỷ đồng - gấp 2,2 lần vốn chủ sở hữu.

10/01/2023

S99: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/ phát hành theo giấy chứng nhận đăng kí chào bán/phát hành số 188/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/06/2022.

09/12/2022

S99: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

06/12/2022

Giao dịch bổ sung - 20,261,047 CP

30/11/2022

S99: Ngày 06/12/2022, ngày giao dịch đầu tiên 33,027,277 cổ phiếu niêm yết bổ sung

23/11/2022

S99: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 33,027,277 cổ phiếu

28/10/2022

S99: Báo cáo tài chính quý 3/2022

28/10/2022

S99: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

17/10/2022

S99: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung và Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 13 ngày 10/10/2022

07/10/2022

S99: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/10/2022

S99: Bên bản kiểm tra đối chiếu số liệu báo cáo của người nộp thuế

26/09/2022

S99: Công văn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

21/09/2022

S99: Báo cáo kết quả đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022

16/09/2022

S99: Quyết đĩnh xử phạt hành chính của Ủy ban Chứng khoán

16/09/2022

S99: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022

14/09/2022

S99 bị phạt 130 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP SCI (HNX: S99) tổng số tiền 130 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 09/09/2022.

09/09/2022

S99: Thông báo thay đổi số lượng có quyền biểu quyết đang lưu hành

09/09/2022

S99: Thông báo kết quả thực hiện mua cổ phiếu không đặt mua hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu 2022 - Phạm Văn Nghĩa