DNSE Detail Stock SAP
SAP

HCMTPC (SAPCO)

UPCOM: CTCP In Sách giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

30/09/2022

CẬP NHẬT

30/09/2022

Tổng quan

CTCP In Sách giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trong lĩnh vực:

- In sách giáo khoa, sách báo tạp chí, tập san, nhãn, biểu, sản phẩm bao bì và các giấy tờ quản lý kinh tế - xã hội
- Sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm: Giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm khác
- Mua bán vật tư thiết bị ngành in...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của HCMTPC (SAPCO)

EPS

-180

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

0.74

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

0

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

0.08%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

21/09/2022

SAP: CÔNG VĂN THÔNG BÁO KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC 2022

21/09/2022

SAP: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

09/09/2022

SAP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

01/09/2022

SAP: NQ 06/2022/NQ- HĐQT

23/08/2022

SAP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/08/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SAP của Công Ty Cổ phần In Sách giáo khoa Tp. HCM như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thực hiện việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty về bằng vốn thực góp, cụ thể như sau:
          - Nội dung xin ý kiến: + Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện tại: 26.100.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ một trăm triệu đồng)
+ Vốn điều lệ đề nghị điều chỉnh giảm bằng đúng với vốn thực góp: 12.869.840.000 đồng (bằng chữ: Mười hai tỷ tám trăm sáu mươi chín triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng)
          - Thời gian thực hiện: - Ngày dự kiến gửi thư đến cổ đông: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận danh sách cổ đông
- Ngày dự kiến nhận lại thư cổ đông: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày bắt đầu gửi thư cho cổ đông
          - Địa điểm thực hiện: Địa điểm nhận thư cổ đông: Công ty CP In sách giáo khoa Tp.HCM, địa chỉ: 240 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM.

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Huỳnh Nhân Quí

Tổng giám đốc

CTCP In Sách giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trong lĩnh vực:

- In sách giáo khoa, sách báo tạp chí, tập san, nhãn, biểu, sản phẩm bao bì và các giấy tờ quản lý kinh tế - xã hội
- Sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm: Giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm khác
- Mua bán vật tư thiết bị ngành in...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là Xí nghiệp in SGK tại Tp.HCM, thành lập năm 1977.
- Ngày 30/12/2003, Xí nghiệp chuyển thành CTCP
- Ngày 26/04/2018, hủy niêm yết trên sàn HNX
- Ngày 07/05/2018, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 6.500 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

25.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của SAP dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 25.0 năm)


Ban giám đốc

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của SAP mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 80.04% công ty.