DNSE Detail Stock SAV
SAV

SAVIMEX

HOSE: CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

07/02/2023

CẬP NHẬT

07/02/2023

Tổng quan

CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex hoạt động trong lĩnh vực:

- SXKD chế biến gỗ, kinh doanh XNK.
- Xây dựng kinh doanh địa ốc và trang trí nội thất...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của SAVIMEX

Giá hiện tại

3,038

0

0

-

0.85

-

500

43.75%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Lee Eun Hong

Tổng giám đốc

Lim Hong Jin

CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex hoạt động trong lĩnh vực:

- SXKD chế biến gỗ, kinh doanh XNK.
- Xây dựng kinh doanh địa ốc và trang trí nội thất...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 29/08/1985: Tiền thân của công ty được thành lập từ một doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc Tổng công ty xuất nhập khẩu Tổng hợp và Đầu tư (IMEXCO).
- Năm 1989: Công ty tách khỏi Tổng Công ty xuất nhập khẩu Tổng hợp và Đầu tư (IMEXCO) để trực thuộc ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh và trở thành Công ty xuất nhập khẩu trực tiếp.
- Năm 1992: Công ty quyết định chuyển từ kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp sang sản xuất hàng xuất khẩu và dịch vụ.
- Tháng 04/1994: Đổi tên thành Công ty Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX.
- Ngày 01/06/2001: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX.
- Ngày 09/05/2002: Cổ phiếu của công ty được niêm yết và giao dịch tại HOSE.
- Ngày 05/07/2019: Tăng vốn điều lệ lên 139,237,730,000 đồng.
- Ngày 06/080/2020: Tăng vốn điều lệ lên 145,998,550,000 đồng.
- Ngày 02/07/2021: Tăng vốn điều lệ lên 160,199,670,000 đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

7.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của SAV dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 7.0 năm)


Ban giám đốc

8.2 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của SAV dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 8.2 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 68.36% công ty.