DNSE Detail Stock SBB
SBB

CTCP Bia Sài Gòn Bình Tây

UPCOM: CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

02/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

02/02/2024

Tổng quan

CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây hoạt động trong lĩnh vực:

Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của CTCP Bia Sài Gòn Bình Tây

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Văn Thanh Liêm

CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây hoạt động trong lĩnh vực:

Lịch sử phát triển:

Thành viên Hội đồng quản trị


Ban giám đốc

4.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của SBB có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 4.0 năm)